Lyssna

Fuktsäkerhet

Grunden, taket, vinden, våtutrymmen och rörledningarna är de punkter som oftast orsakar fuktproblem.
Dessa delar av byggnaden behöver ägnas stort intresse och noggrannhet.

Orsaker till problem med fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen av huset eller när huset byggdes. Genom åren har vi också ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter detta och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

  • Fukt i en byggnad kan komma från flera olika håll:
  • Byggfukt (fukt i betong, blött byggnadsmaterial)
  • Regn och snö som läcker in genom tak och väggar.
  • Markfukt (dålig dränering, dåliga fuktspärrar)
  • Fukt från aktiviteter inomhus (dusch, tvätt, städning, matlagning, luftfuktare)
  • Vattenskador (läckande installationer, översvämningar med mera)

Fuktskador kan leda till andra problem

Luftfuktigheten inomhus beror bland annat på hur mycket fukt vi producerar och vilken luftomsättning (hur ofta luften byts ut) det är i bostaden. Om det är hög luftfuktighet inomhus beror det många gånger på att ventilationen är bristfällig.

Alltför höga fuktnivåer kan leda till fuktskador i byggnadskonstruktion och material. Det kan i sin tur leda till mögel- eller bakterietillväxt och i värsta fall rötsvampar som angriper och förstör trä. Fukt kan också göra att olika kemiska ämnen avges till luften från byggnadsmaterial.

Uppför ett fuktmätningsprotokoll

Vissa konstruktioner är mer riskfyllda än andra (exempelvis en ouppvärmd krypgrund) och då kan Byggnadsnämnden begära in en fuktsäkerhetsprojektering som visar att din valda konstruktion är fuktsäker.

När du uppför en byggnad av trä tänk då på att alltid se till att ett fuktmätningsprotokoll upprättas som är godkänt innan din byggnad isoleras och tätas/byggs färdig.

Har du synpunkter eller frågor kring fukt och mögel så kan du kontakta Miljö-Hälsa.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!