Lyssna

Om webbplatsen

Den här hemsidan startade Götene kommun i december 1996. Den bytte form och struktur den 1 januari 2005. Götene kommun önskade att ta steget mot en så kallad 24 timmars-myndighet och uppfylla olika krav på tillgänglighet enligt WAI-riktlinjerna (Web Accessibiliy Initiative). Därefter så ändrar den fortlöpande form och struktur för att ständigt förbättras.

Hemsidan ska vara användbar och tillgänglig för alla

Hemsidan ska vara lättnavigerad, användarvänlig, enhetlig och väl sammanhållen. Den ska vara partipolitiskt neutral, saklig, aktuell, lättillgänglig, förståelig och anpassad.

Den ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

Uppbyggd i olika huvudavdelningar

Hemsidan riktar sig till allmänheten som på olika sätt är beroende av att få kunskap om vad kommunen gör. Den ska göra det lätt att hitta handlingar och dokument, att få information om aktuella ärenden, initiativ och aktiviteter samt att få veta hur beslutsprocesserna fungerar.

Den ska också öka kunskaperna om kommunen och den demokratiska processen och aktivt verka för att väcka intresse hos allmänheten, grupper med särskilda behov och grupper som ej själva uppsöker information. Samt utgå från de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet och offentlighet.

Ansvar

Kommunikationsavdelningen på Götene kommun har ett övergripande ansvar för innehållet och den grafiska formen på kommunens hemsida. Det dagliga arbetet med hemsidan sköts tillsammans av kommunikationsavdelningen och verksamheternas redaktörer.

Vem som ansvarar för informationen på en viss sida framgår om inte annat i sidfoten på varje enskild sida. Sidansvarig är den person som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar. Sidansvarig har även ett övergripande ansvar för den publicerade sidan och ansvarar för att den information som man publicerar på gotene.se är korrekt.

Kontakt

Adrian Braekke, webbansvarig kommunikatör
E-post: adrian.braekke@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 84

Charlotta Lövgren, kommunikationsstrateg
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 47

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!