Lyssna

Så får du använda vårt material

Vi vill nå så många som möjligt med information om och från Götene kommun. Därför får material från vår webbplats gärna kopieras och spridas under förutsättning att du respekterar vissa enkla villkor.

Götene kommun innehar upphovsrättsligt skydd av vår hemsida och dess innehåll. Alla bilder, illustrationer, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av kommunen eller används med tillåtelse av rättighetsägaren. I regel går det bra att använda delar av informationsmaterialet som finns på hemsidan. Vissa bilder som finns på vår webbplats är upphovsrättsligt skyddade.

Besökare har rätt att läsa, kopiera, skriva ut del av eller hela innehållet på denna webbplats för privat bruk. Det är förbjudet att förvanska informationen och man bör alltid uppge källan för informationen om man sprider den vidare. Vårt material får inte användas på ett sätt som kan missuppfattas eller misstolkas.

Allmän reservation om informationsinnehållet. Innehållet på webbplatsen håller erfarenhetsmässigt en hög kvalitet. Det är dock i praktiken inte möjligt att helt gardera sig för misstag.

Bild

Många av de bilder som används på webbplatsen är tagna av kommunens personal och visar miljöer från kommunens verksamhet. Generellt är de fria att använda under Creative Commons-licens men då vi ibland använder andras bilder kan vi inte säga att det gäller alla bilder som vi publicerar. Fotografierna i vår bildbank på Flickr är fria för privatpersoner och organisationer att ladda ned och använda. Ange alltid "Foto: Götene kommun" vid publicering, även på webben. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter.

Götene kommuns logotyp

Vår logotyp finns för nedladdning i Pressrummet. Logotypen får inte användas utan tillstånd av Götene kommun.

Kontakta Götene kommun om du är osäker på vad som gäller för det material som du vill använda.

Länkar och kopierat material

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Därför kan det vara bra att ange källa och datum när materialet är hämtat. Om inget annat anges får informationen på gotene.se användas fritt. Om material redigeras sker publicering på eget ansvar.

Länka gärna till www.gotene.se, men tänk på att:

  • Du bör inte använda Götene kommuns logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Länka inte i så att syftet med materialet förvanskas eller missförstås.
  • Var medveten om att adresserna kan ändras. Ibland kan det vara att föredra att änka till startsidan eller till en landningssida högre upp i strukturen än till enskilda undersidor. Vi försöker dock att hålla länkar fungerande så gott det går.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!