Lyssna

Mark och exploatering

Götene kommun äger och förvaltar mark, det mesta är mark för gator, parker och andra allmänna platser. En del av marken är inte planerad och ingår då i kommunens markreserv, det kan till exempel vara skog och jordbruksmark. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Innehåll

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!