Lyssna

Fjärrvärme

Det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme AB säljer och levererar fjärrvärme till villa- och företagskunder i Götene och Hällekis tätorter.

Götene tätort

I Götene finns ett utbyggt fjärrvärmenät i stora delar av tätorten. De stora centrala fastigheterna och många industrier är anslutna och de senaste åren har även cirka 400 villafastigheter anslutits.

Drygt 600 kunder är anslutna inom Götene tätort. Kulvertlängden i Götene är cirka 30 kilometer. Fjärrvärmenätet i Götene är utbyggt i de centrala delarna och nu är utbyggnaden för närvarande avslutad i de närliggande villaområdena.

Produktionsanläggningar

I Götene köps all energi från Vattenfall AB:s anläggning Västerbyverket i Götene. I Hällekis framställs energin i egen panncentral vid Hällesäter.

Hällekis tätort

I Hällekis tätort finns ett mindre fjärrvärmesystem. Kulvertlängden i Hällekis är 2,4 kilometer. Ett 35-tal kunder är anslutna till fjärrvärmenätet i Hällekis. Värmen produceras i dag från två pelletspannor på vardera 400 kW. Dessutom finns två oljepannor, en på 750 kW och en på 1200 kW. De två oljepannorna används för att klara toppbelastningen under vinterhalvåret.

Mer information

Mer information om fjärrvärme hittar du på Götene vatten och värmes hemsida

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!