Lyssna

Äldreomsorg

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver.

Undersköterska hukar sig framför en äldre kvinna i rullstol, ler och håller hennes hand.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

​Ansökan

Äldre personer som är i behov av hjälp och stöd har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen.
 
För att ansöka om bistånd, till exempel i form av hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse  eller avlösning för anhöriga, tar man kontakt med biståndshandläggaren i respektive hemvårdsområde

Beslut inom två veckor

Biståndshandläggaren utreder och fattar beslut på delegation av socialnämnden. Beslut om personlig omvårdnad får du snarast och senast inom två veckor. Beslut om serviceinsats får du snarast och senast inom tre veckor. Är man inte nöjd med fattade beslut kan dessa överklagas.
 
Annat stöd, som att delta i träffpunktverksamhet och Säkerhetsservice för äldre kräver ingen utredning och inget beslut enligt Socialtjänstlagen.

​Kommunal hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen även erbjuda god hälso- och sjukvård och rehabilitering för personer som bor i särskild boendeform, vistas i dagverksamhet och har behov av hemsjukvård.

​Meningsfullt och självständigt liv

Syftet med äldreomsorgen är att även äldre som fått vissa funktioner nedsatta ska kunna leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv i gemenskap med andra. Det bygger också på en tilltro till den enskildes eget ansvar och egna resurser att, så långt som möjligt, själv hantera sin situation.

Den enskildes integritet och människovärde ska respekteras i arbetet. Val av vård och omsorg sker i samråd med den enskilde och/eller anhörig.

Valmöjligheter

I Götene finns idag inga privata alternativ till kommunens äldreomsorg.

Jämför hemtjänst eller äldreboende

På socialstyrelsen sida äldreguiden kan du själv göra jämförelser när det gäller hemtjänst och äldreboenden.

Tystnadsplikt

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!