Lyssna

Information med anledning av kriget i Ukraina

Blå himmel över gult rapsfält med Kinnekulles silhuett däremellan. Antydan om att likna Ukrainas flagga.Förstora bilden

Kriget i Ukraina påverkar oss på många olika sätt och vi förfäras över vad som sker i vårt Europa. På den här sidan har vi samlat information som är relaterad till kriget i Ukraina som kan vara bra för dig att känna till.

Skola för flyktingar från Ukraina

Barn har rätt att gå i skolan i Sverige. Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

Har du tagit emot Ukrainska barn/familjer i ditt hem så hjälp dem att anmäla sig för skolgång via formuläret.

Gå till formuläret för anmälan om skolgång

Massflyktsdirektivet ger inte rätt till sfi

Nej, massflyktingar från Ukraina har inte rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Du kan läsa mer om vem som har rätt till sfi på skolverkets hemsida.

Kommunens flyktingmottagande

Det är Migrationsverket som bestämmer var flyktingar ska hänvisas i Sverige.

Götene kommun har så kallade evakueringsplatser. Dit anvisar Migrationsverket flyktingar i väntan på att få en bostad.

Kommunen ansvarar för att barn som har sökt uppehållstillstånd får tillgång till skolgång.

Erbjuder du ditt hem för flyktingar

Det är många privatpersoner som kontaktar oss just nu med erbjudanden om rum och boendeplatser för flyktingar från Ukraina.

Götene kommun har inte möjlighet att förmedla privatpersoners bostäder och tar därför inte emot hjälp från privatpersoner i nuläget.

Om du som privatperson vill hjälpa till med bostad hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer.

Till dig som tar emot flyktingar i ditt hem

Har du öppnat upp ditt hem för flyktingar från Ukraina? Tänk på följande:

Personen behöver söka uppehållstillstånd

Uppmana personen att så snart som möjligt söka uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det kan göras antingen via en e-tjänst för ansökan om uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida eller genom att besöka ett av Migrationsverkets kontor.

Innan personen har registrerat sig hos Migrationsverket har hen endast samma rättigheter som en turist på besök i Sverige.

Först när individen har fått sitt uppehållstillstånd har personen rätt till:

 • visst ekonomiskt bistånd
 • att söka grundläggande vård
 • skolgång för barn
 • att arbeta

Mer information om vad som gäller för personer som kommer till Sverige från Ukraina kan du läsa på Migrationsverkets hemsida.

Gratis vaccination mot covid-19

Flyktingar från Ukraina erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19. Hitta närmsta vaccinatör och lediga tider på Västra Götalandsregionens hemsida.

Sällskapsdjur från Ukraina

Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar, för att bedöma djurets rabiesstatus.

Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken. Man kan kontakta vilken veterinär som helst.

Läs mer om vad som gäller för djur som kommer hit från Ukraina på Jordbruksverkets hemsida.

Skola för för flyktingar från Ukraina

Har du tagit emot Ukrainska barn/familjer i ditt hem så hjälp dem att anmäla sig för skolgång via det här formuläret.

Vill du hjälpa till?

Om du vill lämna kläder, leksaker eller donationer ber vi dig att vända dig till lokala frivilligorganisationer.

Kommunen håller i dagsläget inte i någon samordning av olika hjälpinsatser till Ukraina eller flyktingar som har kommit till Sverige.

Vill du erbjuda ditt hem för flyktingar?

Det är många privatpersoner som kontaktar oss just nu med erbjudanden om rum och boendeplatser för flyktingar från Ukraina.

Götene kommun har inte möjlighet att förmedla privatpersoners bostäder och tar därför inte emot hjälp från privatpersoner i nuläget.

Om du som privatperson vill hjälpa till med bostad hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer.

Hyra ut fastighet eller lägenhet som asylboende

Äger du en fastighet eller lägenhet som står tomt och som du vill hyra ut som asylboende till Migrationsverket? Då kan du lämna in en intresseanmälan till Migrationsverket.

Läs mer om intresseanmälan, hur boenden upphandlas och hanteras och vilka kravs som ställs på boendet på Migrationsverkets hemsida.

Om du känner oro

Alla reagerar olika i oroliga tider och det det är vanligt att man känner oro.

På krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Skyddsrum

I Götene kommun finns sex skyddsrum som är placerade i Götene tätort och kan inrymma cirka 400 personer.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer alltså var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen möjlighet att påverka detta.

Varför finns det inte fler skyddsrum?

Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. (Källa: MSB)

Mer om skyddsrum kan du läsa på MSB:s hemsida. Där finns även en karta som visar var skyddsrummen är placerade.

Egen krisberedskap

Det finns ingenting som just nu pekar på att kriget i Ukraina skulle få en direkt påverkan på det svenska samhället. Men det är en bra påminnelse att se över din egen krisberedskap.

Viktigt att tänka på i oroliga tider

Var källkritisk!

Det är många som vill påverka din uppfattning om kriget.

 • Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?
 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Sprid inte information om militärens närvaro

Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater kommer att synas på många ställen i Sverige framöver. Med hänsyn till rådande omvärldsläge ber Försvarsmakten dig att inte sprida information om var och när du ser olika delar av försvaret uppträda, vare sig det är som bild, film eller text.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!