Lyssna

Vad gömmer sig i jorden i Husaby?

Under hösten 2023 pågår arkeologiska undersökningar i Husaby.

Även om flera arkeologiska undersökningar har gjorts vid borgen, vid kyrkan och i området mellan dem, har nya insikter också väckt nya frågor. Vilken roll spelade egentligen monumenten i den tidiga medeltidens Husaby och i maktens landskap i det nya rike som sakta växte fram?

Nya undersökningar kan bidra till att fånga upp bortglömda spår efter människors handlingar och närvaro i landskapet, en närvaro som skriftliga källor och monumentala konstruktioner inte låter forskarna ta del av.

Västergötlands museum är huvudman med Västsvensk arkeologi som praktisk samarbetspartner och målet är att ta reda på mer om platsens skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder.

Arkeologiska undersökningar av gravmonument framför kyrktornet i Husaby

Det undersöktes redan för nästan hundra år sedan och man fann intakta gravar under lockhällen. Tre individer, en man och två kvinnor, har begravts på samma plats vid tre olika tillfällen, den första kanske så tidigt som under 1000-talet. Nu vill man ta reda på mer om omständigheterna kring gravarna.

Gravmonumenten framför tornet i Husaby tillhör en speciell grupp monument från 1100- och 1200-talen som nästan enbart tillverkades i Västergötland. Det södra monumentet har i traditionen förknippats med Olof Skötkonungs drottning, Estrid, men hon levde och dog långt tidigare under en period då gravarna utformades på ett annat sätt.

Däremot finns tecken på att det trots allt var en rik kvinna som begravdes under monumentet. Efter utgrävningen 1928 återbegravdes benen i jorden under monumentet. Genom en ny undersökning kan vi datera gravarna och kanske få svar på frågan om det södra gravmonumentet trots allt står på sin ursprungliga plats.

Om så är fallet kan vi få viktig kunskap om medeltida begravningsskick där nya tekniska analyser kan ge information om släktskapsrelationer, livsstil och levnadsförhållanden inom den sociala eliten under perioden.

Samarbetspartner

Samarbetspartners i projektet är också föreningen Historiana, Husaby hembygdsförening och Götene kommun.

Film

Projektets syfte, mål och tillvägagångssätt presenteras här i film. Varsågod att ta del av dem nedan!

Projekt Husaby

Samarbetspartners i projektet

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!