Lyssna

Tillgänglig­hets­redo­gör­else för www.gotene.se

Götene kommun är avsändare till www.gotene.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur www.gotene.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglig­hets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är hemsidan?

Vi är medvetna om att delar av hemsidan inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om Teknisk information om hemsidans tillgänglighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av hemsidan?

Om du behöver innehåll från vår hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta medborgarkontoret för att få hjälp.

Du ska ha fått svar inom två dagar.

Kontakta medborgarkontoret

E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 00

Rapportera brister i hemsidans tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra hemsidans tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Fyll i formuläret nedan eller skriv till e-post: redaktionen@gotene.se.Kontakt
Kontakt


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om hemsidans tillgänglighet

Den här hemsidan är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
  • Det finns filmer som saknar textning och som inte finns i alternativa format.
  • Ibland används färg som enda sätt att urskilja information, vilket kan vara svårt för färgblinda.
  • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
  • Det saknas tillräckligt med stöd för att fylla i formulär.

Götene kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på hemsidan. Vårt mål är att ha åtgärdat de flesta problemen under hösten 2023.

Hur vi testat hemsidan

Vi gör löpande egna tester av hemsidan med bland annat följande verktyg:

Testuppdateringar

  • Senaste bedömningen gjordes den 14 september 2023.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2023.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!