Missbruk och beroende

Socialtjänstens vuxenenhet tar emot ansökningar och anmälningar gällande personer med missbruks- eller beroendeproblematik.

Bild: Götene kommun

Ansökan

Om du känner att du har problem med din egen användning av alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du vända dig hit för stöd och behandling. Stödet kan till exempel vara samtalskontakt, behandling på hemmaplan eller en tids vistelse på behandlingshem. För stöd och rådgivning kan man även vända sig till alkohol- och drogrådgivningen.

Anmälan

Om du är orolig för att någon i din närhet missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du göra en anmälan till socialtjänsten. En anmälan kan lämnas både skriftligt och muntligt. När en anmälan om att någon missbrukar kommer in till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning. Det innebär att man kontaktar den som anmälan avser, informerar om att anmälan kommit in och vad den innehåller. Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård.

Om personen inte är intresserad av vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enl. § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas. För att tvångsvård ska kunna beslutas krävs att personen har ett fortgående missbruk, att han/hon har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på frivillig väg och att personen till följd av missbruket:

  • Utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara
  • Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv
  • Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

Minst ett av ovanstående kriterier måste vara uppfyllda. Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader.

Kontaktuppgifter

För mer information är du välkommen att kontakta socialsekreterare.

Socialsekreterare Carola Wall Löfving 0511-38 61 12
e-post: carola.walllofving@gotene.se

Socialsekreterare Annica Karlsson 0511-38 60 36
e-post: annica.karlsson@gotene.se

Drop-in-drogtest

Välkommen på öppen mottagning i Centrumhuset tisdagar kl 13:00. Du har då möjlighet att få drogtest utfört utan kostnad hos psykiatrins stödgrupp. Drop-in-drogtestning gäller vid max tre tillfällen. Vid behov av återkommande drogtester kan du prata med personalen i samband med drogtest.

För mer information kontakta socialpedagog Martin Thörn 0511-38 60 18.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Kristina Järman, senast ändrad 05 oktober 2018