Lyssna

Missbruk och beroende

Socialtjänstens vuxenenhet tar emot ansökningar och anmälningar gällande personer med missbruks- eller beroendeproblematik.

Ansökan

Om du känner att du har problem med din egen användning av alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du vända dig hit för stöd och behandling.

Du vänder dig också till oss om du har problem med spel om pengar eller spelar om pengar på ett prblematiskt sätt. Stödet kan till exempel vara samtalskontakt, behandling på hemmaplan eller en tids vistelse på behandlingshem.

För stöd och rådgivning kan man även vända sig direkt till alkohol- och drogrådgivningen.

Anmälan

Om du är orolig för att någon i din närhet missbrukar alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel kan du göra en anmälan till socialtjänsten. En anmälan kan lämnas både skriftligt och muntligt.

När en anmälan om att någon missbrukar kommer in till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning. Det innebär att man kontaktar den som anmälan avser, informerar om att anmälan kommit in och vad den innehåller. Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård.

I särskilda fall kan bedömning göras att en utredning enl. § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård), inleds. Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader. Syftet är att motivera till frivilig vård.

Kontaktuppgifter

För mer information är du välkommen att kontakta socialsekreterare.

Du når socialsekreterare via socialtjänstens reception på telefonnummer 0511-38 61 60.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!