Lyssna

Felanmälan

Om du upptäcker någonting som är fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta.

Detta ger oss möjlighet att kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt.

Här kan du anmäla fel direkt. Du kan även se vilka felanmälningar som redan är inrapporterade och följa statusen på inrapporterade fel.

Grävmaskin som utför vägarbete.

Felanmälan för gator och parker

Exempel på ärenden som du kan felanmäla här:

  • Gatubelysning
  • Vägbeläggning
  • Skyltar
  • Gång- och cykelbanor
  • Halkbekämpning och snöröjning
  • Gräs, träd och buskar
  • Motionsspår

Här lämnar du din felanmälan för gatu- och parkärenden

Vid fara för liv, egendom eller miljö ring alltid 112.

Felanmälan av gata och park på telefon

Vardagar klockan 8.00-17.00, kan du ringa till medborgarkontoret i Götene. Telefon: 0511‑38 60 01

Upptäcker du ett akut fel under övrig tid, som kan innebära fara för allmänheten och som måste åtgärdas direkt, ring journummer till Samhällskydd mellersta Skaraborg 0515‑88 77 77 eller e-post till ksc@falkoping.se.

App-ikonen för Götene och Skaras felanmälningsapp.

Felanmälan via app

Du kan också felanmäla med hjälp av en app. Du kan hämta appen i App Store eller Google Play genom att ange sökordet "Skara Götene" eller skanna QR-koden nedan.

QR-kod för att ladda ned Götene och Skaras felanmälningsapp.

Felanmälan av vatten, avlopp eller fjärrvärme

Götene vatten och värmes logotyp.

Vatten, avlopp och fjärrvärme sköts av det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme.

Felanmälan på vatten, avlopp eller fjärrvärme görs på Götene vatten och värmes hemsida

På vardagar klockan 8.00‑16.00 kan du också ringa till Götene Vatten och Värmes kundtjänst på telefon: 0511‑38 64 80.

Kinnekulle energis logotyp.

Felanmälan av el

Elnätet i Götene kommun sköts av Kinnekulle energi. Felanmälan på eldriften görs vardagar klockan 7.00‑16.00 på telefon: 0511-34 55 40.

På kvällar och helger ringer man telefon: 0511‑502 39 som besvaras av SOS-alarm.

Mer information hittar du på Kinnekulle energis hemsida

Information om driftstörningar och strömavbrott

Götenebostäders logotyp.

Felanmälan Götenebostäder

Telefon: 0511‑38 62 08
E-post: kundservice@gotenebostader.se

Du kan också göra felanmälan på Götenebostäders hemsida: www.gotenebostader.se

Personuppgiftslagen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Din felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!