Felanmälan

Om du upptäcker någonting som är fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta.

Detta ger oss möjlighet att kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt.

Här kan du anmäla fel direkt. Du kan även se vilka felanmälningar som redan är inrapporterade och följa statusen på inrapporterade fel.

Felanmälan Gator

Felanmälan för gator och parker

Exempel på ärenden som du kan felanmäla här:

  • Gatubelysning
  • Vägbeläggning
  • Skyltar
  • Gång- och cykelbanor
  • Halkbekämpning och snöröjning
  • Gräs, träd och buskar
  • Motionsspår

Här lämnar du din felanmälan för gatu- och parkärenden

Vid fara för liv, egendom eller miljö ring alltid 112.

Felanmälan av gata och park på telefon

Vardagar klockan 8.00-17.00, kan du ringa till medborgarkontoret i Götene. Telefon: 0511-38 60 01

Upptäcker du ett akut fel under övrig tid, som kan innebära fara för allmänheten och som måste åtgärdas direkt, ring allmänhetens journummer till Samhällskydd Skaraborg 0515-88 77 77.
Du kan också skicka e-post till kommunernas samordningscentral i Falköping.

App

Du kan också felanmäla med hjälp av en app. Du kan hämta appen i App Store eller Google Play genom att ange sökordet "Skara Götene" eller skanna QR-koden nedan.

Tom utfyllnadsbild

Felanmälan av vatten, avlopp eller fjärrvärme

Vatten, avlopp och fjärrvärme sköts av det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme.

Felanmälan på vatten, avlopp eller fjärrvärme görs på Götene vatten och värmes hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På vardagar klockan 8.00-16.00 kan du också ringa till Götene Vatten och Värmes kundtjänst på telefon: 0511-38 64 80.

Akut felanmälan efter kontorstid

Felanmälan mellan klockan 16.00 och 8.00.
Telefon: 031-334 10 80, som besvaras av SOS-alarm

Felanmälan av el

Elnätet i Götene kommun sköts av Götene elförening. Felanmälan på eldriften görs vardagar klockan 7.00-16.00.
Telefon: 0511-34 55 40.

På kvällar och helger ringer man
Telefon: 0511-502 39 som besvaras av SOS-alarm.

Mer information hittar du på Götene elförenings hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om driftstörningar och strömavbrott (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan Götenebostäder

Måndag 10.00-18.00
Tisdag-torsdag 10.00-16.30
Lunch 12.30-13.15
Fredag 10.00-12.30

Telefon: 0511-38 62 08
E-post: kundservice@gotenebostader.se

Du kan också göra felanmälan på Götenebostäders hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgiftslagen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Din felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!