Lyssna

Avfall och återvinning

Förutsättningen för att källsortera och lämna utsorterat avfall för återvinning är mycket goda i kommunen. Det finns flera uppsamlingsplatser för förpackningsavfall såsom kartong, glas, metall och hårdplast.

Övrigt utsorterat avfall kan lämnas på kommunens återvinningscentral.

Ansvarig för avfallshantering

Ansvarig i Götene kommun för avfallshantering är kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg som praktiskt sköter hanteringen av avfallet.

Hämtning av hushållssopor

Hämtningen av hushållssopor sköts av företaget Remondis (Som köpt upp bolaget Infinitum).
Telefon: 0504-79 13 00
E-post: kundtjanst.tibro@remondis.se
Hemsida: www.remondis.se

När är det sophämtning?

Vad kostar sophämtningen?

Om du vill byta storlek på ditt sopkärl kontaktar du Remondis.

Producentansvar

En stor del av avfallet hushåll och verksamheter består av förpackningar av olika slag. För att öka återvinning av förpackningsmaterial finns ett så kallat producentansvar. Det innebär att förpackningar utav metall, glas, hårdplast och förpackningar av papper ska återvinnas. Det är producenten av förpackningarna som i första hand ansvarar för omhändertagandet och återvinningen. I kommunen finns därför stationer för att lämna olika utsorterade förpackningsavfall.

Hushållsavfallet och annat brännbart verksamhetsavfall bränns för att ge energi tillbaka.

Vad är farligt avfall?
BatterierKemikalier
FärgresterLack
FörtunningLim
BekämpningsmedelOljerester
OljefilterSyror och frätande ämnen
SprayburkarLysrör
KvicksilverlamporFotovätskor
Termometrar och läkemedelsresterKyl och frysskåp

Skadligt och (miljö-) farligt avfall skall sorteras bort från övrigt avfall. Det måste tas om hand på särskilt sätt för att skadliga ämnen inte ska komma ut i miljön.

Ovanstående farliga avfall ska sorteras ut och lämnas på en återvinningsstation. Hushåll lämnar gratis, för verksamhetsavfall tas en avgift.

Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall

En förutsättning för att få en längre hämtningsintervall är att allt köksavfall komposteras i en godkänd typ av kompost som är både skadedjursäker och värmeisolerad.

Om man saknar en godkänd kompost kan man anmäla en eget omhändertagande av hushållsavfall hos Miljö-Hälsa på självserviceportalen.

Kontakta renhållning för mer information om förlängt hämtningsintervall av avfallsbehållare.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!