Lyssna

Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillstånd krävs för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker.

Socialnämnden handlägger ärenden som gäller servering av alkohol och folkölsförsäljning. Socialnämnden har även ansvar för tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd.

Alkohollagen är en lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Krav på kök och mathållning

Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering. Tillståndshavaren ges ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma sin verksamhet. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavaren och kontrollera att regler följs.

Servering av alkoholdrycker får alltså endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdom finns åldersgränser.

För att motverka sociala skadeverkningar

Socialnämnden vill bidra till att restaurangerna i Götene kommun ska vara trevliga mötesplatser där alkoholen serveras under ansvarsfulla former. Detta tror vi oss kunna uppnå genom att nära samarbete med restaurangbranschen och med andra berörda myndigheter där det gemensamma målet är att motverka de sociala skadeverkningarna som alkoholkonsumtion kan ge upphov till och skydda ungdomen.

Kontakt

Vill ni få hjälp med våra blanketter, avgifter och få svar på frågor kan ni vända er till:

Annica Bringsved
Telefon: 0510-77 12 97
E-post: annica.bringsved@lidkoping.se

Lagar och riktlinjer

Ladda ner riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 345 kB, öppnas i nytt fönster.
För aktuella ansökningsavgifter var god se avgifter för serveringstillstånd.

Regler om serveringstillstånd finns i Alkohollagen (2010:1622) på notisum.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!