Funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet ger stöd och service till dig med funktionsnedsättning. Målet för insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska få samma rättigheter och möjligheter som andra invånare i Götene kommun.

LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Lagen är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och att de får den hjälp och stöd de behöver i det dagliga livet.

Ansökan och beslut

För att ansöka om insatser enligt LSS tar man kontakt med LSS handläggare i kommunen. Handläggarna utreder och fattar beslut på delegation av Individnämnden. Är man inte nöjd med fattade beslut kan dessa överklagas

LSS Handläggare:
Nås på telefon
för vuxna 0511-38 60 52
för barn och ungdomar 0511-38 62 53

All personal inom funktionshinderområdet har tystnadsplikt.

Anhörigstöd

Stödjer du en närstående eller anhörig? Läs mer om Anhörigstöd.

Broschyr LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Lättläst)

Här kan du hämta broschyren för utskrift, öppnas i nytt fönster
Broschyr LSSPDF (pdf, 235.6 kB)

Broschyr Funktionshinderområdet

Här kan du hämta broschyren för utskrift, öppnas i nytt fönster
Broschyr FunktionshinderområdetPDF (pdf, 241 kB)

Tillgänglighetsinformation Funktionshinder-området Hästen

Läs mer om tillgänglighet på Funktionshinderområdet Hästen

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ulla-Britt Alnemar, senast ändrad 09 april 2018