Lyssna

Om Götene kommun

Att bo i Götene kommun ger närhet till det som gör fritiden rikare. Här erbjuds god livsmiljö, trygghet, samverkan, omvårdnad, arbete, natur och kultur. Bo i Götene - Lev i världen.

Götene kommun ligger i Västergötland vid Vänerns östra strand. Kommunen har cirka fem mil Vänerkust och här finns platåberget Kinnekulle som höjer sig 306 meter över havet. Götene kommun har cirka 13 200 invånare och en yta på 407 kvadratkilometer.

Bo i Götene - Lev i världen

Två stora vägar och järnväg leder dig hit. Götene ligger utmed E20 mellan Mariestad och Skara. Vid Götene kan man svänga av mot Lidköping och Uddevalla på riksväg 44. Kinnekulletåget stannar bland annat i Källby och i Hällekis. Du kan resa både till Göteborg och till Stockholm. Det finns flera busslinjer som stannar i Götene, Källby och Lundsbrunn. Avståndet till Göteborg är 15 mil och Stockholm 35 mil.

Götene med Kinnekullebygden

Platåberget Kinnekulle brukar kallas för det blommande berget. Det finns många ovanliga blommor och växter. En vandringsled på 45 kilometer tar dig runt i vacker miljö med många sevärdheter och 18 naturreservat. Kommunen ingår i UNESCO:s biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Kinnekulles rika växtliv studerades av Carl von Linné då han åkte runt i trakten under sin Västgötaresa 1746.

Vy över Kinnekulle med åkrar, skog och en falurött ladugård i förgrunden..Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Handel och shopping

I Götene kan du handla i små butiker med personlig och trevlig service. I Götene sätts du som kund i centrum. På www.shoppinggotene.se får du mer information om våra butiker.

Näringsliv och arbete

Götene är en företagarkommun med cirka 1400 företag. Livsmedelindustrin är den största branschen. Gunnar Dafgård AB och Arla Foods är två av kommunens största företag. Götene kommun är en av de största arbetsgivarna. I närheten ligger flera städer där det finns stora arbetsplatser.

Jordbruk

Götene kommun ligger mitt i Sveriges Skafferi — Västra Götaland. I Götene kommun finns det cirka 260 jordbruksföretag. Jordbruket är en stor del av kommunens näringsliv.

Barnomsorg och skola

I alla tätorter finns det förskola och skola upp till årskurs 6. I Götene tätort finns 7-9 skola. Det finns gymnasieskolor i städerna runt om Götene. De flesta reser till gymnasiet i Lidköping eller Skara. Närmaste stad med högskola är Skövde.

Fritid och föreningsliv

I Götene kommun finns cirka 190 aktiva föreningar. Det finns kulturföreningar, båtklubbar, idrottsklubbar, pensionärsföreningar, scouter, handikappföreningar, politiska föreningar med flera. Att bo i Götene kommun ger närhet till det som gör fritiden rikare med bland annat golf, vandringsleder, ridning, fotboll, föreningsliv, bad och segling.

Kinnekulle ring

Kinnekulle Ring är en motorbana både för tävlingar och halkkörning för körkortstagare. På Kinnekulle Ring körs varje år ett tiotal tävlingar i banracing och rallycross.

Hälso- och sjukvård

I Centrumhuset i Götene finns en vårdcentral. Här finns också Mödravårdscentral, Barnavårdscentral och Tandvård. Sjukhus och akutmottagning finns i Skövde och Lidköping.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ger stöd och hjälp till äldre personer som fått vissa funktioner nedsatta. Insatserna ges så att man kan leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv i gemenskap med andra. Kommunen arbetar medvetet med ny- och ombyggda äldreboenden samt en väl utbyggd hemvård.

Tätorter i kommunen

Götene är centralort i kommunen och har cirka 4 750 invånare. I Centrumhuset finns kommunens förvaltning och medborgarkontor. I Götene finns också vårdcentraler, apotek, bibliotek, biograf, butiker, restauranger, gym, fotbollsplan med konstgräs med mera.

Det finns ytterligare tre större orter i kommunen. Störst av dem är Källby med cirka 1 550 invånare. Källby är en ort som byggs ut med flera nya områden för bostäder och nytt äldreboende.

Lundsbrunn har cirka 860 invånare. Här ligger Lundsbrunns kurort som är ett välkänt konferenshotell. På gångavstånd ligger en golfbana med 18 hål och en museijärnväg.

Hällekis har cirka 720 invånare. I Hällekis finns industrihamn för djupgående fartyg och gästhamn för fritidsbåtar. Falkängen är en hantverksby med vandrarhem och konferenslokaler.

Historia

Götene med Kinnekullebygden är rik på gods och gårdar, på bergets västsida ligger de stora herrgårdarna på rad. Det finns gott om historiska minnesmärken på Kinnekulle, medeltida kyrkor, hällristningar, runstenar och liljestenar. Flera av kyrkorna är från 1100-talet. Husaby kyrka är en av dessa som haft en stor betydelse i vår bygd och i svensk historia. Olof Skötkonung lär ha döpts där i en helig källa strax öster om kyrkan.

Götene kommer från början från namnet Göthene eller Göthenen, av allmogen kallat för Göta och området var Göternas hed. Stavningen "Götene" började användas först år 1909, dessförinnan benämndes orten "Götened".

Man som fiskar i stenbrottet.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!