Lyssna

Götene kommuns vision

Götene 2040 - Sveriges bästa landsbygdskommun. Så lyder Götene kommuns vision. Läs visionen med tillhörande visionsberättelse nedan.

Två små barn fikar med ett stenbrott och en sjö i bakgrunden. Förstora bilden

Götene 2040 - Sveriges bästa landsbygdskommun

År 2040 är vi Sveriges bästa landsbygdskommun. Det är vi för barnens skull och för att alla som bor här ska kunna leva ett gott liv. Vi står stadigt på egna ben och har ett hjärta som slår för samverkan. Den plats vi kallar vår fortsätter att utvecklas med respekt för historien, med kärlek till naturen och med stort fokus på hållbarhet.

Sveriges bästa landsbygdskommun för barnens skull

Barnen är vår framtid. I Götene kommun känner sig barn och unga trygga, de trivs och de kan drömma på lika villkor. Vi tar tillvara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. De ser sina vuxna gå till en meningsfull sysselsättning varje dag. Det inspirerar till en tro på framtiden.

Sveriges bästa landsbygdskommun för ett gott liv

Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn är levande nav för den omkringliggande landsbygden. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om och som vi är rikskända för.

Sveriges bästa landsbygdskommun med ett hjärta som slår för samverkan

Götene kommun står stadigt på egna ben. Men vi ingår i ett större sammanhang och är övertygade om att vi blir starkare och bättre tillsammans med andra. Vi är en del av Skaraborgs bärkraftiga arbetsmarknadsregion med stor branschbredd och attraktiva arbetsplatser som är jämlika och jämställda. Tillsammans med våra kommungrannar kan vi erbjuda stora möjligheter inom en timmes hållbar resa.

Sveriges bästa landsbygdskommun utvecklas med respekt för vår historia, med kärlek till naturen och med stort fokus på hållbarhet

I årtusenden har människor levt och verkat på den plats som vi idag kallar vår. Det tar vi ansvar för genom att utveckla platsen med stor hänsyn till naturen och områdets egna förutsättningar. Kommunen har vuxit med nya invånare i en resursmässigt hållbar takt. Vi skapar möjligheter för nya historier att uppstå och lämnar över en livskraftig biosfär till våra barn och många kommande generationer.

Visionen antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!