Lyssna

Kommunhus - Centrumhuset

Centrumhuset är kommunhuset i Götene.

Centrumhuset i Götene och vita blommor i förgrunden.

I Centrumhuset samlas de flesta av kommunens administrativa verksamheter. Här hittar du även flera andra verksamheter. Syftet med Centrumhuset är att samla olika former av samhällsservice under ett tak för att underlätta för medborgaren.

Centrumhuset ligger på Torggatan 4 i Götene.

Medborgarkontoret hjälper dig att hitta rätt och att svara på dina frågor.

Verksamheter i Centrumhuset:

Centrumhusets historia 1974-2014

En samling av den utveckling och några av de förändringar som Centrumhuset har gått igenom under dess första fyrtio år.

Centrumhuset tar klivet in i medelåldern

Samhällsservice samlad under ett och samma tak. Det var tanken med Centrumhuset när det invigdes i april 1974. Fyrtio år senare lever denna tanke fortfarande kvar, kanske starkare än någonsin. Även om husets gäster har kommit och gått under årens lopp lever fortfarande grundtanken med byggnaden kvar – samhällsservice samlad på ett och samma ställe för att underlätta för Göteneborna.

Heineman Centrumhusets skapare

Hans-Erland Heineman 1919-2003 tog examen vid Kungliga tekniska högskolan 1947 och fortsatte studierna vid universitetet i Paris 1948-1949. Han grundade tillsammans med stadsarkitekten Bo Boustedt en egen arkitektbyrå i Skara, vilken de drev 1951-1970. Tillsammans fick de många uppdrag inom offentlig förvaltning såsom skolor, matsalar och ålderdomshem. Deras affärsidé var tillgänglighet. Från 1970 drev Heineman egen verksamhet. Förutom Centrumhuset har Heineman bland annat även utformat kulturhuset i Skövde, Billingehus och Hotel Bellevue i Hjo. Han ligger även bakom omkring 150 ålderdomshem runt om i Sverige.

1974 började verksamheterna flytta in

Den 4 februari tog kommunförvaltningen huset i bruk och den 16 april samma år invigdes Centrumhuset i Götene. En unik byggnad i sitt slag där kommunens verksamheter tillsammans med bland annat vårdcentral, apotek, arbetsförmedling och försäkringskassa samsades under ett och samma tak. Folk kom från hela landet för att ta sig en titt på detta moderna hus. Till och med kungen var här på studiebesök i samband med sin Eriksgata.

I början av 1980-talet flyttade de första datorerna in i Centrumhuset. Därefter har nya kablar ständigt dragits kors och tvärs genom Centrumhusets lokaler för att se till att huset följer med i den tekniska utvecklingen.

1981 byggdes en ny våning ovanför apoteket där försäkringskassan skulle flytta upp efter att de blivit för trångbodda i lokalerna på entréplan som idag kallas för Grottan-korridoren. Idag har försäkringskassan endast ett besöksrum kvar i Centrumhuset.

1982 behövdes fler lokaler för bland annat landstingets kansli som ville flytta in i Centrumhuset. Det innebar att man rev ett par intilliggande hus och byggde ihop Centrumhuset med huset Aspen ut mot Järnvägsgatan. Det resulterade i nya lokaler för såväl primärvården som för kommunförvaltningen på andra våning. Även Arbetsförmedlingen nyttjade de nya lokalerna och flyttade från sina lokaler där polisen idag har sitt kontor och in i den del av huset där socialkontoret finns idag.

1986 byggdes vårdcentralens reception om. Detta för att patienterna skulle slippa stå ute i Centrumhusets foajé för att diskutera känsliga ämnen med vårdcentralens personal. Det medförde att även cafeterian fick sig en upprustning och större ytor.

I början av 1990-talet flyttade kommunens växel ner från övervåningen och in i bibliotekslokalerna, i det som idag är Götenes konstrum och som då var tidningshörna. Växeln fungerade även som reception till kommunförvaltningen och kopplade samtal till alla husets verksamheter. I den här vevan byggdes även lokalerna på entréplan om för att få plats med en ungdomsmottagning och ett familjecentrum. Även ett par boulebanor anlades i källaren under den här perioden så att kommunens bouleintresserade har någonstans att vara vintertid.

1993 blev det rökförbud i offentliga lokaler och därmed även i Centrumhuset. Speciella rökrum byggdes för rökarna. Dessa försvann sen 1999 då Centrumhuset blev helt rökfritt. 2013 blev även ytorna utanför Centrumhuset rökfria zoner och idag får man inte röka inom en 15-metersradie från husets entréer.

2001 hände det mycket. Då byttes entrédörrarna ut mot Doktorsvägen, golvet i foajén byttes, värmesystemet byttes från direktverkande el till fjärrvärme, Sessionssalen fick nytt trägolv, akustiken förbättrades och belysningsarmaturer byttes ut runt om i huset. 

Samma år drabbades Centrumhuset även av en vattenläcka. En dricksvattenledning sprang läck och i husets källare flöt saker om kring i en decimeter vatten. Trots att man pumpade vatten en hel natt blev tyvärr en hel del förstört.

2003 startades Biograf Göta Lejon och flyttade in i den gamla teatersalongen Götasalen i Centrumhusets källare. Kommunen står för lokalen och verksamheten sköts av den ideella Biografföreningen Göta Lejon. Salongen renoverades 2008 och bion blev helt digitaliserad 2011 och erbjuder Göteneborna, förutom vanlig bio, nu även 3D-föreställningar och direktsända kulturarrangemang från världens alla hörn.

2006 byggdes medborgarkontoret och förstärkte Centrumhusets grundtanke om samhällsservice samlad under ett och samma tak ytterligare. Dess personal hjälper besökare med såväl kommunärenden som lotsning till andra instanser och organisationer. Medborgarkontoret har byggts om i omgångar, bland annat i samband med beslutet om att växeln, medborgarkontoret och biblioteket skulle dela lokaler.

2013 utökades apotekets lokaler för att få bättre exponeringsyta för sina varor och det öppnades upp för en trevligare och tydligare ingång till Kinnekullehälsans trappa.

"Avslutningsvis kan man säga att det är ett hus som har samlat största delen av den offentliga sektorn inom kommunen. Många kommuner har följt efter men jag gissar att det är få som har så mycket under samma tak som här i Götene. Med det vill jag säga att huset är lika unikt nu som 1974."
Inger Larsson, Kommunsekreterare 1954-1998

"Det är ett trevligt hus. Det har inte gjorts så stora förändringar som man skulle kunna tänka sig på 40 år. Centrumhuset var först i sitt slag. Alla har varit positiva till det. Inte många kommuner satsade på ett sånt här hus."
Lars Stenerås, Fastighetschef 1977-2010

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!