Lyssna

Budget- och skuldrådgivning

Av budget- och skuldrådgivaren får du råd, stöd och idéer för att få ordning på din ekonomi.

Det är du själv som bestämmer om och hur du vill gå vidare. Det kostar inget att få träffa en budget- och skuldrådgivare och vi har sekretess.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig

Budget- och skuldrådgivaren kan bland annat hjälpa dig med att göra en budget, få en översikt över dina skulder och vara behjälplig inför och under en skuldsanering.

Om du har skulder kan du även få hjälp med att tillsammans med budget- och skuldrådgivaren göra en sammanställning av dina skulder, till exempel hur mycket skulder du har, till vilka företag du har skulder och vilka räntenivåer du har på dina skulder. Utifrån skuldsammanställningen kan vi tillsammans planera olika alternativ till exempel ansöka om skuldsanering.

Budget- och skuldsanering kan se ut på så många olika sätt. Det kan handla om att du vill få överblick över var pengarna tar vägen, eller råd om hur du ska få pengarna att räcka till.

Skuldsanering

Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden men du kan få stöd i processen av en budget- och skuldrådgivare.

Kolla på filmen "Vad är skuldsanering" på Kronofogdens hemsida.

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte kan betala för dina skulder på många år. Det ska också vara skäligt att du får skuldsanering. Du som är svårt skuldsatt kan få skuldsanering under vissa förutsättningar. Kronofogden bedömer varje fall för sig, men det finns vissa krav som du måste uppfylla.

Du kan få skuldsanering om:

  • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Du kan ansöka om skuldsanering som privatperson, men inte som företag. Även du som är aktiv näringsidkare och driver enskild firma som privatperson. För dig finns ytterligare ett krav, nämligen att ekonomin i företaget är enkel att utreda.

För att söka skuldsanering behöver du vara bosatt i - eller ha en stark anknytning till - Sverige. Du får inte ha ett pågående näringsförbud. Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång.

Kronofogden bedömer dina skulder, din betalningsförmåga och skäligheten. Först tittar de på dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. i stället tittar de på din totala skuld i relation till vad du kan betala. De gör alltså en prognos över dina möjligheter att betala skulderna.

För att de ska kunna avgöra om en skuldsanering är skälig tittar de också på dina personliga och ekonomiks aförhållanden. De tittar på helheten och särskilt på tre områden:

  • Hur och varför dina skulder har uppkommit.
  • Att du har gjort vad du kan för att betala dina skulder.
  • Att du är aktiv och svarar på de frågor som ställs för att kunna pröva din ansökan. det är också viktigt att de uppgifter du lämnar är fullständiga och korrekta.

Testa om du kan få skuldsanering

Med Kronofogdens skuldsaneringstest kan du testa om du kan få skuldsanering. Skuldsaneringstestet visar en preliminär uppskattning av dina möjligheter att få skuldsanering.

Gör Kronofogdens skuldsaneringstest på deras hemsida.

Kontakt

Budget- och skuldrådgivare
Telefon: 0510-77 03 16
Telefontider: onsdag klockan 9.00-12.00

E-post: budgetradgivning-skuldradgivning@lidkoping.se

Bokade besök i Centrumhuset i Götene, Torggatan 4.

  • måndagar förmiddag
  • torsdagar eftermiddag   

Budget- och skuldrådgivningen finns också på Social Välfärd i Lidköping, Fiskaregatan 4 C.
 
Information om energi- och klimatrådgivning 

Information om konsumentvägledning

Mer information

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!