Barn 6 - 16 år

I Götene kommun finns sex grundskolor, fem stycken F‑6-skolor och en 7‑9-skola. Skolorna finns i Götene tätort, Källby, Hällekis och Lundsbrunn.

Klicka för att förstora

Skolplikten börjar på höstterminen det år då ditt barn fyller sju år men från och med höstterminen ditt barn fyller sex år erbjuds en plats i förskoleklass, som är en frivillig skolform. Platsen är på den kommunala skolan i närheten där ni bor. Du kan ansöka om plats på en annan kommunal eller fristående skola genom att ta kontakt med rektor på den skola du är intresserad av.

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Elever i förskoleklass och grundskola kan vistas före och efter skolan i fritidshem, pedagogisk omsorg eller öppen fritidsverksamhet. Det är till för elever upp till 13 års ålder.

Här kan du läsa mer om de riktlinjer som är tagna i Götene kommun gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!