Lyssna

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

I detta dokument informerar vi om kommunens verksamheter samt vilka riktlinjer som finns. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamheten regleras av Skollagen kapitel 8, 14 och 25.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla förskola och fritidshemsverksamhet i olika former för barn i åldern 1-13 år i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Pedagogisk omsorg erbjuds för barn i åldern 1-6 år. Barnomsorg erbjuds inte vid vårdnadshavares semestrar och ledigheter.

Utbildningen ska på olika sätt genom sin pedagogik ge barnen stöd och stimulans i sin utveckling och personalen ska arbeta individ- och gruppinriktat. Utbildningen ska utgå från varje barns behov, vara målinriktad och planerad.

  • Förskolan har en egen Läroplan, Lpfö 18, och den är obligatorisk för förskolan.
  • För pedagogisk omsorg är Lpfö 18 vägledande.
  • För fritidshem gäller grundskolans läroplan Lgr 11 och "Allmänna Råd för Fritidshem".

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!