Lyssna

Granskning av vattentjänstplan för Götene kommun

Götene kommun och Götene Vatten och Värme har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Götene kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid ett skyfall.

En vacker solnedgång över Vänern med Kinnekulle i bakgrunden.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Granskningstid

Planen är utställd på granskning från och med den 28 juni till den 2 augusti 2024. Granskningen syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handlingar

Vattentjänstplan för granskning 2024. Pdf, 4.2 MB.

Samrådredogörelse Vattentjänstplan 2024. Pdf, 888.1 kB.

Har du några synpunkter?

Du kan lämna synpunkter fram till den 2 augusti 2024. Du lämnar dina synpunkter till:

E-post: kommunstyrelsen@gotene.se
Post: Götene kommun, Samhällsbyggnad, 533 80 Götene

Det är viktigt att du anger ärendenummer KSK 2023/586 och dina kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling.

Granskning

Efter granskning kan vattentjänstplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan gå till antagande.

Beslut

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige i Götene och sedan kommer planen aktualitets prövas vart fjärde år.

Frågor

Frågor om Vattentjänstplanen besvaras av Miljöstrateg Tomas Ekelund.

Telefon: 0511-38 60 69
E-post: tomas.ekelund@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!