Lyssna

Götene kommuns tjänstepersonsorganisation

Målet är att Götene kommun ska ha en effektiv och flexibel organisation. Det ska finnas en medskaparanda, det vill säga att alla medarbetare ska vara delaktiga i kommunens uppdrag.

Götene kommun är en förvaltning med kommunchefen som ansvarig chef. Denna förvaltning består av fem sektorer:

 • Barn och utbildning
 • Kultur och fritid
 • Ledning och stöd
 • Omsorg
 • Samhällsbyggnad

Varje sektor leds av sektorchefer. Sektorerna består av enheter som var och en har en enhetschef.

Illustration av hur Götene kommuns verksamheter är organiserade. Motsvarande information presenteras på sidan.

Organisationsskiss över Götene kommuns tjänstepersonsorganisation. Klicka på bilden för att förstora.

Organisationsskissen i pdf Pdf, 135.3 kB.

Sektor barn och utbildning

Sektorn för barn och utbildning har ansvar för:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildningen
 • Elevhälsa

Sektor kultur och fritid

Sektorn för kultur och fritid ansvarar för:

 • Kultur och bibliotek
 • Musikskola och kulturskola
 • Fritid-förening
 • Fritid-ungdom

Sektor ledning och stöd

Sektorn för leding och stöd ansvarar för:

 • Ekonomi
 • Kansli
 • Löner (Skara och Götene)
 • Medborgarkontor och kommunikation
 • Personal
 • Risk och säkerhet
 • Samhällsbetalda resor (Skara och Götene) 
 • Växel och telefoni
 • Övergripande IT

Sektor omsorg

Sektorn för omsorg har ansvar för:

 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Folkhälsa
 • Funktionshinder
 • Individ- och familjeenheten
 • Integration
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Äldreomsorg

Sektor samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för:

 • Bygglov
 • Folkhälsoarbete
 • Fysisk planering
 • Geografisk information
 • Bredband
 • Kommunutveckling
 • Mark
 • Marknadsföring
 • Natur/miljövård
 • Näringslivsutveckling
 • Turism

I samverkan med andra kommuner

Götene kommun samverkar med andra kommuner inom flera områden.

​Lidköpings kommun

 • ​Bostadsanpassning
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Djurskydd
 • IT
 • Konsumentrådgivning
 • Livsmedel
 • Miljö- och hälsoskydd 
 • Telefoni
 • Turism
 • Upphandling
 • Vuxenutbildning
 • Överförmyndare

Skara kommun

 • Fastighet
 • Gata och park
 • IT 
 • Kost
 • Lokalvård
 • Löner
 • Räddningstjänst
 • Samhällsbetalda resor
 • Telefoni

Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Hanna Olofsson
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: hanna.olofsson@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Eva Thimfors
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Sektorschef ledning och stöd

Eva Thelin
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.thelin@gotene.se

Sektorschef kultur och fritid

Åsa Eklund
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: asa.eklund@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Unnar Kristmannsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

Förvaltningschef service och teknik

Mats Flygelholm
Telefon: 0511-324 14
E-post: mats.flygelholm@skara.se

Ekonomichef

Tf Sofie Rosendahl 
Telefon: 0511-38 60 37 
E-post: sofie.rosendahl@gotene.se

Personalchef

Joakim Sundén
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joakim.sunden@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!