Lyssna

Götene kommuns tjänstepersonsorganisation

Götene kommun består av en förvaltning som är fördelad över fem sektorer. Kommundirektören är ansvarig chef över kommunförvaltningen.

De fem sektorerna är:

 • Barn och utbildning
 • Kultur och fritid
 • Ledning och stöd
 • Omsorg
 • Samhällsbyggnad

Varje sektor leds av sektorchefer. Sektorerna består av enheter som var och en har en enhetschef.

Illustration av hur Götene kommuns verksamheter är organiserade. Motsvarande information presenteras på sidan.Förstora bilden

Organisationsskiss över Götene kommuns tjänstepersonsorganisation. Klicka på bilden för att förstora.

Sektor barn och utbildning

Sektorn för barn och utbildning har ansvar för:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Fritidshem
 • Elevhälsa

Sektor kultur och fritid

Sektorn för kultur och fritid ansvarar för:

 • Bibliotek
 • Kultursamordning
 • Kulturskola
 • Fritid-förening
 • Fritid-senior
 • Fritid-ungdom

Sektor ledning och stöd

Sektorn för ledning och stöd ansvarar för:

 • Bemanning
 • Ekonomi
 • Kansli
 • Lön
 • HR
 • Utveckling och kommunikation

Sektor omsorg

Sektorn för omsorg har ansvar för:

 • Anhörgstöd
 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Funktionshinder
 • Individ- och familjeomsorg
 • Integration
 • Socialpsykiatri
 • Äldreomsorg

Sektor samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för:

 • Bygglov
 • Folkhälsa
 • Fysisk planering och markexploation
 • Kommunutveckling
 • Miljö och naturvård
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbetalda resor

I samverkan med andra kommuner

Götene kommun samverkar med andra kommuner inom flera områden:

 • Avfall och återvinning​
 • Bostadsanpassning
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Destinationsbolag
 • Djurskydd
 • Fastighet
 • Gata och park
 • Gymnasieskola
 • IT
 • Konsumentrådgivning
 • Kost
 • Livsmedelstillsyn
 • Lokalvård
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Räddningstjänst
 • Säkerhet
 • Telefoni
 • Turism
 • Upphandling
 • Vuxenutbildning
 • Överförmyndare

Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Hanna Olofsson
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: hanna.olofsson@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Victoria Fransson
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: victoria.fransson@gotene.se

Sektorschef ledning och stöd

Eva Thelin
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.thelin@gotene.se

Sektorschef kultur och fritid

Åsa Eklund
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: asa.eklund@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Unnar Kristmannsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

Förvaltningschef service och teknik

Mats Flygelholm
Telefon: 0511-324 14
E-post: mats.flygelholm@skara.se

Ekonomichef

Magnus Petersson
Telefon: 0511-38 64 11
E-post: magnus.petersson@gotene.se

HR-chef

Joakim Sundén
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joakim.sunden@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!