Lyssna

Ledningsgrupp

Ledningsgruppens uppdrag är att styra, leda och utveckla organisationen i ett kommunövergripande perspektiv utifrån de politiska målen och vara aktivt delaktiga i samhällsutvecklingen.

Representanter från verksamheter

I kommunens ledningsgrupp sitter följande representanter från verksamheterna:

Kommundirektör

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Hanna Olofsson
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: hanna.olofsson@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Victoria Fransson
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: victoria.fransson@gotene.se

Sektorschef ledning och stöd

Eva Thelin
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.thelin@gotene.se

Sektorschef kultur och fritid

Åsa Eklund
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: asa.eklund@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Unnar Kristmannsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

Förvaltningschef service och teknik

Mats Flygelholm
Telefon: 0511-324 14
E-post: mats.flygelholm@skara.se

Ekonomichef

Magnus Petersson
Telefon: 0511-38 64 11
E-post: magnus.petersson@gotene.se

HR-chef

Joakim Sundén
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joakim.sunden@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Uppdrag och ansvar

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att en enhetlig tillämpning av fastställda kommunövergripande planer och riktlinjer sker i alla verksamheter. Den ansvarar även för samordning över sektorsgränser så att bästa möjliga resursutnyttjande sker.

På särskilda uppdrag från kommunstyrelsen kan gruppen ansvara för beredning av kommunövergripande frågor. Ledningsgruppen lägger årligen ett tjänstemannaförslag för kommande års budget.

Gruppen har även ansvar för att bereda de budgetuppföljningar som sker under året och ge förslag till åtgärder vid avvikelser.

De viktigaste uppdragen för ledningsgruppen att arbeta med är:

  • Framtidsfrågor – strategiska frågor inom verksamhet, ekonomi, personal
  • Värdegrund
  • Målarbete
  • Rollfördelning politiker – tjänstemän
  • Kvalitet, effektivitet, samverkan
  • Resultatuppföljning utifrån uppställda mål
  • Arbetsorganisation som stödjer arbetet
  • Chefsgruppens utveckling
  • Utveckling för ledningsgruppen och dess medlemmar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!