Lyssna

Sektor omsorg

Sektor omsorg består av individ- och familjeenheten, äldreomsorg och funktionshinderområdet

Eva Thimfors, Socialchef sektor omsorg
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Stina Gustavsson, biträdande socialchef
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: Stina.Gustavsson@gotene.se 

Delområden inom sektor omsorg:

Individ- och familjeenheten

 • Missbruk
 • Försörjningsstöd

Arbetsmarknad, Integration

 

Funktionshinderområdet

 • Socialpsykiatri
 • Personlig assistans
 • LSS-boende
 • Korttidsboende Skogsvägen
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagning, avlösning och kontaktperson
 • Biståndshandläggning vuxna
 • Biståndshandläggning barn och unga LSS

Äldreomsorg

 • Särskilt boende
 • Hemvård
 • Anhörigstöd och frivilligsamordning
 • Öppen verksamhet
 • Biståndshandläggning
 • Korttidsavdelning
 • Kommunrehab
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Vikariepoolen (äldreomsorg, funktionshinder)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!