Lyssna

Sektor omsorg

Sektor omsorg består av individ- och familjeenheten, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Sektorschef omsorg

Victoria Fransson, socialchef
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: victoria.fransson@gotene.se

Stina Gustavsson, biträdande socialchef
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: stina.gustavsson@gotene.se 

Sektor omsorg har ansvar för:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinderområdet
  • Individ- och familjeomsorg
  • Arbetsmarknadsverksamhet
  • Socialpsykiatri
  • Anhörigstöd
  • Integration

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!