Lyssna

Medarbetar- och ledningsstrategi

Syftet med Götenes lednings- och medarbetarstrategi är att beskriva hur kommunens anställda ska fungera tillsammans för att bäst leva upp till kommunens uppdrag och verka i riktning mot fastställda politiska mål.

Antagen av: kommunens ledningsgrupp

Datum för antagande: 2015-04-07

Strategin

Medarbetar- och ledningsstrategin Pdf, 628.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Innehåll i strategin

Medarbetar- och ledningsstrategin beskriver att ett gemensamt personligt engagemang, förhållningssätt, ansvarsfördelning och samverkan är grundläggande inslag för att nå de beslutade politiska målen.

I en verksamhet av kommunens omfattning måste det vara
tydligt hur ansvar och befogenheter är fördelade, det vill säga
vem som beslutar om vad och vem som ansvarar för vad. Det
finns olika nivåer, olika roller samt olika professionsområden.

Strategin innehåller:

  • Syfte
  • Vår gemensamma värdegrund
  • Rollfördelning från medborgare till medarbetare
  • Medarbetarskap
  • Ledarskap
  • Kommunens ledningsgrupper
  • Organisation
  • Chefernas uppdrag

Kontaktperson

Joakim Sundén, HR-chef
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joakim.sunden@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!