Folkhälsorådet

Generation på en strand, folkhälsan i Götene

Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan, ett råd som ska skapa intresse och förutsättningar för lokalt folkhälsoarbete.

Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg i syfte att förstärka och utveckla folkhälso- och trygghetsarbetet i kommunen. Mellan parterna finns ett formellt avtal som reglerar ekonomi och vissa arbetsuppgifter för rådet. Parterna avsätter vardera 15 kronor per invånare, att disponeras av rådet. Dessutom satsar kommunen 45 000 kr till det brottsförebyggande arbetet.

Folkhälsorådets roll är att

  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare
  • lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen
  • utifrån fastställt styrkort koordinera tvärsektoriella folkhälsoinsatser.
  • utifrån fastställt styrkort prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms/skadeförebyggande insatser.
  • aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa.
  • ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
  • följa upp och utvärdera vidtagna insatser.


Kontakt:     

Tove Wold-Bremer
E-post: tove.wold-bremer@gotene.se
Telefon: 0511-38 63 66

Dag Högrell
E-post: dag.hogrell@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 16

Fax: 0511-597 92

Besöksadress:
Torggatan 4
533 80 Götene

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tove Wold-Bremer, senast ändrad 08 augusti 2016