Lyssna

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan, ett råd som ska skapa intresse och förutsättningar för lokalt folkhälsoarbete.

Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg i syfte att förstärka och utveckla folkhälso- och trygghetsarbetet i kommunen. Mellan parterna finns ett formellt avtal som reglerar ekonomi och vissa arbetsuppgifter för rådet. Parterna avsätter vardera 15 kronor per invånare, att disponeras av rådet.

Folkhälsorådets roll är att

  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
  • lämna förslag till inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen.
  • utifrån fastställda mål koordinera tvärsektoriella folkhälsoinsatser.
  • utifrån fastställda mål prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms/skadeförebyggande insatser.
  • aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa.
  • ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
  • följa upp och utvärdera vidtagna insatser.

Kontakt:     

Tove Wold-Bremer , folkhälsostrateg
E-post: tove.wold-bremer@gotene.se
Telefon: 0511-38 63 66

Besöksadress:
Torggatan 4
533 80 Götene

Generation på en strand, folkhälsan i Götene

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!