Lyssna

Stimulansprojekt

Rådet uppmuntrar till satsningar för en god livsmiljö. Med god livsmiljö menar vi en miljö där vi kan känna trygghet och välbefinnande.

För vad kan man söka?

Här finns en möjlighet att ansöka om pengar till ett projekt/arbete/satsning som stärker/stödjer/skapar engagemang runt:

 • Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet
 • Drogförebyggande arbete
 • Psykisk hälsa
 • Trygga och säkra miljöer
 • Ökad fysisk rörelse och friluftsliv
 • Goda matvanor

Samarbete, delaktighet och medinflytande är viktiga bedömningsgrunder

Vem kan söka?

Kommunala- och primärvårdsverksamheter, organisationer, ungdomsgrupper, föreningar och liknande i Götene kommun kan söka. Ta kontakt med folkhälsostrategen.

Förutsättningar för att stimulansmedel beviljas är:

 • Satsningen ska rymmas inom den lokala folkhälsoplanens intentioner
 • Satsningarna ska inte vara till den normala driften i verksamheten, föreningen eller organisationen eller till personalarvoden.
 • Prioriteringar av satsningarna görs utifrån långsiktighet, antal berörda och spridning till andra
 • Rådets budget är begränsad, men om många samarbetar och hjälps åt kan vi tillsammans utföra storverk och det blir dessutom roligare.
 • Det är Folkhälsorådet som beviljar/avslår stimulansmedel.

Kontakt

Tove Wold-Bremer, folkhälsostrateg 
Telefon: 0511-38 63 66

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!