Lyssna

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Miljö- och bygglovnämndens expedition
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 00

Christer Hjälm, Bygglovhandläggare
E-post: christer.hjalm@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 75

Camilla Brandell, Bygglovhandläggare
E-post: camilla.brandell@gotene.se                               
Telefon: 0511- 38 60 59

Josefine Martinsson, Bygglovhandläggare
E-post: josefine.martinsson2@gotene.se                               
Telefon: 0511- 38 60 55

Henrik Karlsson, Samhällsplanerare
E-post: henrik.karlsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 46

Carolin Carlgren, Administratör
E-post: carolin.carlgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 58

Karolina Ringdahl, Kommunekolog
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se

Fredrika Schönborg Klang, Kommunekolog
Telefon: 0511- 38 62 33
E:post: fredrika.klang-schonborg@gotene.se

Mikael Lundgren, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Tomas Ekelund, Miljöstrateg
Telefon: 0511-38 60 69
E-post: tomas.ekelund@gotene.se

Elin Perjos, Planarkitekt
Telefon: 0511- 38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

John Cronqvist, Planarkitekt (Föräldraledig)
Telefon: 0511- 38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Tobias Svensson, GIS-ingengör
Telefon : 0511-38 60 56
E-post: tobias.svensson@gotene.se

Tova Varde, Mark och exploatering
Telefon: 0511-38 60 07
E-post: tova.varde@gotene.se

Åsa Karlsson, Kommunutveckare
Telefon: 0511-38 62 42
E-post: asa.karlsson2@gotene.se

Unnar Kristmannsson, Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

 

Klimat och energirådgivare:
Camilla Funke
Telefon: 0511-325 77
E-post: camilla.funke@skara.se

Raéd Alwan
Telefon: 0511-325 54
E-post: raed.alwan@skara.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!