Gator och resor

Service & Teknik ansvarar för skötseln av gator och gång- och cykelvägar i Götene och Skara. I kommunerna finns också enskilda vägar som får bidrag för att vägarna ska hållas öppna för allmänheten.

På följande sidor kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning, trafik och säkerhet, parker och lekplatser och hitta blanketter för att söka olika tillstånd.

Götene kommun har 90 kilometer vägar och gator och 29 kilometer gång- och cykelvägar som kommunen sköter.

Götene kommun har 264 kilometer enskilda vägar.

Skara kommun har 94 kilometer vägar och gator och 45 kilometer gång- och cykelvägar som kommunen sköter.

Skara kommun har 265 kilometer enskilda vägar.

Kontaktinformation

Avdelningschef gata/park
Mats Bäck
0511-322 05

Enhetschef park
Monika Friberg
0511-328 85

Enhetschef gata/park (föräldraledig)
Stina Ramsén
0511-322 06

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!