Lyssna

Gator och trafik

Service och Teknik ansvarar för skötseln av gator och gång- och cykelvägar i Götene och Skara. I kommunerna finns också enskilda vägar som får bidrag för att vägarna ska hållas öppna för allmänheten.

På följande sidor kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning, trafik och säkerhet, parker och lekplatser och hitta blanketter för att söka olika tillstånd.

  • Götene kommun har 90 kilometer vägar och gator och 29 kilometer gång- och cykelvägar som kommunen sköter.
  • Götene kommun har 264 kilometer enskilda vägar.

Kontaktinformation

Mats Bäck, avdelningschef gata och park
Telefon: 0511-322 05
E-post: mats.back@skara.se

Monica Friberg, enhetschef park
Telefon: 0511-328 85
E-post: monica.friberg@skara.se

Stina Ramsén, enhetschef park
Telefon: 0511-322 06
E-post: stina.ramsen@skara.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!