Lyssna

Miljö- och hälsoskydd

Område miljö och hälsa under Sektor samhälle, kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Område miljö och hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Regler för detta finns i miljöbalken med tillhörande förordningar.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Av målet framgår att naturen inte bara är livsmiljö för människor och andra, utan dessutom har ett eget skyddsvärde. Målet berör därför såväl människan som natur- och kulturmiljön och är inriktat både på att begränsa nuvarande hälso- och miljöpåverkan och att skapa långsiktigt goda förhållanden. 

Område miljö och hälsa

Område miljö och hälsa heter avdelningen som kontrollerar efterlevnaden av regler och bestämmelser i främst miljöbalken och livsmedelslagen - så kallad myndighetsutövning.
Område miljö och hälsa följer utvecklingen i kommunen, deltar i samhällsplaneringen och lämnar allmänheten råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Götene kommun samverkar med Lidköpings kommun i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Område miljö och hälsa finns i Stadshuset i Lidköping, Skaragatan 8. Telefon till kontaktcenter: 0510-77 00 00.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!