Miljö- och hälsoskydd

Miljö betyder omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och människor, djur, växter eller andra organismer.

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Regler för detta finns i miljöbalken med tillhörande förordningar.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Av målet framgår att naturen inte bara är livsmiljö för människor och andra, utan dessutom har ett eget skyddsvärde. Målet berör därför såväl människan som natur- och kulturmiljön och är inriktat både på att begränsa nuvarande hälso- och miljöpåverkan och att skapa långsiktigt goda förhållanden.  

Miljö - Hälsa


Miljö-Hälsa kontrollerar efterlevnaden av regler och bestämmelser i främst miljöbalken och  livsmedelslag så kallad myndighetsutövning.
Miljö-Hälsa följer utvecklingen i kommunen, deltar i samhällsplaneringen och lämnar allmänheten råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Götene kommun samverkar med Lidköpings kommun i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Miljö-Hälsa finns i Stadshuset i Lidköping, Skaragatan 8. Telefon till kundtjänst är 0510-77 00 00.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!