Lyssna

Buller

Enligt en grundligare definition är buller är ett icke önskvärt ljud, ljud som vi känner oss störda av.

Störningsbenägenheten är det karakteristiska för buller. Men det är omöjligt att fastställa buller enbart genom mätningar på grund av  påverkan från annat ljud runt om såsom fågelsång och prasslande löv. Hur störande ljudet är beror utöver på intensiteten och övriga fysikaliska egenskaper även på hur känslig den som exponeras är, attityden till ljudkällan och tidigare erfarenheter.

Det finns ett antal riktvärden framtagna för buller som till exempel i bostäder, från industrier, byggarbetsplatser och trafik samt för publika arrangemang. Riktvärdena för buller från verksamheter tar normalt upp ljudvärden vid fasad och inomhus för bostäder. Dessa riktvärden har tagits fram av naturvårdsverket, boverket och socialstyrelsen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!