Lyssna

Fukt och mögel

Fukt är den enskilt viktigaste orsaken till mögel. Synliga tecken på en fuktskada kan vara kondens på fönsterrutor, fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvbeläggningar och tapeter eller att färg flagnar.

Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att hitta något mögel. Detta kan bero på att det finns konstruktioner eller material som är fuktkänsliga och som inte är synliga. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textilier.

God ventilation är viktigast för att förhindra uppkomsten av fukt och mögel. Människor som vistas i bostäder med fukt och mögel känner ofta hudirritationer och problem med luftvägar och ögon. Tänk på att barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Den som hyr sin bostad ska i första hand kontakta fastighetsägaren. Om åtgärder inte vidtas eller om åtgärderna visar sig otillräckliga kan man kontakta Område miljö och hälsa eller Hyresgästföreningen.

Den som äger en bostadsrätt kontaktar bostadsrättsföreningens styrelse. Den som själv äger sin bostad kontaktar sitt försäkringsbolag.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!