Lyssna

Kvalitet och utveckling

Inom omsorg och stöd pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Inom omsorg och stöd arbetar vi efter Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemtet säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle i verksamheten. Det säkerställer ordning och reda så att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.
Läs mer om ledningssystemet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökningar

För oss är det viktigt att få reda på vad du tycker om den service och de tjänster som vi utför. Varje år genomförs därför brukarundersökningar både nationella genom Socialstyrelsen och interna i de olika verksamheterna.

Hantering av synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med den kommunala servicen, behöver vi ta reda på varför. Därför har vi tagit fram rutiner för hur vi ska hantera synpunkter och klagomål.
Läs mer hantering av synpunkter och klagomål

Verksamhetsplan, kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse

Varje år sammanställs en uppföljning av verksamhetsplan som redovisar hur de politiska målen har uppnåtts och en kvalitetsberättelse (tidigare kallat kvalitetsredovisning) som redovisar hur vi har arbetat för att säkra kvaliteten i verksamheten. Även en patientsäkerhetsberättelse sammanställs, den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år
Läs mer om redovisningarna

Kvalitetsregister

Vi arbetar med kvalitetsutveckling genom nationella kvalitetsregister. Med de resultat som registren ger kan vi arbeta med att identifiera områden där vi behöver bli bättre.

De kvalitetsregister som vi använder oss av är:

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Värdighetsgarantier ska göra det tydligare för dig så att du vet vad du kan förvänta dig i kontakten med oss.
Läs mer om värdighetsgarantier

Äldreguiden

På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå. Samtliga kommuner har lämnat uppgifter till Äldreguiden.

På Äldregudien kan du själv göra jämförelser när det gäller hemtjänst och äldreboenden.Läs mer om äldreguiden hos Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsarbeten

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!