Evidensbaserad praktik inom funktionshinder

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap

Evidensbaserad praktik (EBP) inom funktionshinder

Brister i kunskapsprocessen

Skaraborgs kommunalförbund FoU genomförde en förstudie om förutsättningarna för att utveckla EBP i Skaraborgs kommuner. Resultatet visade på stora brister i kommunernas kunskapsprocesser. I Götene kommun har vi valt att börja med att utveckla kunskapsprocessen inom funktionshinderområdet som är en del i EBP.

Varför EBP?

Vi vill på ett medvetet och systematiskt sätt bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap som hämtas från enskild, personal och från forskning. Syftet är att den enskilde ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap här och nu.

Att införa en evidensbaserad praktik i verksamheten tar tid som allt annat förändringsarbete. Därför är det viktigt att vi tar ett steg i taget och planerar arbetet väl.

Gemensam utvecklingsdag

Som ett första steg mot EBP har vi genomfört en gemensam utvecklingsdag för all personal. Under utvecklingsdagen har vi genom teori och en egeninspelad film visat vad EBP innebär och hur det kan gå till i verksamheten. Syfte och mål har tydliggjorts. Genom metoden World café har vi tillsammans med personalen gjort en kartläggning av hur våra kunskapskällor ser ut idag utifrån följande frågeställningar:

 • Vilken kunskap har jag mest nytta av i mitt arbete?
 • Var hämtar jag kunskap som jag saknar?
 • Hur tar jag reda på brukarens kunskap och erfarenhet?
 • Hur följer jag upp om det blev någon förbättring/förändring?
 • Hur sprider jag min kunskap vidare till andra?

Personalen fick besvara frågorna samt även identifiera förbättringsområden. Resultatet av kartläggningen var ett underlag till en gemensam kompetensutvecklingsplan inom funktionshinderområdet.

Hur går vi vidare?

Nästa steg i införandet av EBP är att arbeta vidare på "hemmaplan" i sin arbetsgrupp med EBP och kartlägga sina egna kunskapskällor för att identifiera vilka styrkor som finns och vad som behöver förbättras. Som metod används SWOT-Analys.

Under hösten anordnas föreläsningen ”Förutsättningar för att lyckas”, som är ett resultat av funktionshinderområdets EBP-satsning.

Övergripande har vi tagit fram en gemensam kompetensutvecklingsplan för funktionshinderområdet där vi stärker upp vår kunskapsprocess. Utöver dessa satsningar har följande kunskapshöjande åtgärder tagits fram utifrån kartläggningen:

 • Enheterna ska besöka varandras verksamheter minst en gång per år för ökad samverkan, kunskap och erfarenhetsutbyte.
 • Deltagit i sektor omsorgs Kvalitetsmässa för lärande och erfranhetsutbyte.
 • Tagit fram en sammanhållen strategi för vilka metoder/verktyg som vi ska fokusera på och använda i verksamheten. Metoderna bygger på evidens. .
 • Utbildad personal i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik handleder ute på enheterna.
 • Utbildat viss personal i MI-metoden som i sin tur kan informera om metoden och utöva den.
 • Utbildning i dokumentation för chefer och personal.
 • Planerad utbildning för IT-ombuden i dokumentation (budbärare i gruppen).
 • Tagit fram ett bemötandespel som kan användas på arbetsplatsträffar eller liknande.
 • Skapat en  sida på intranätt om EBP, information och exempel på var man kan söka ny kunskap.

Arbetet fortsätter med att utveckla ett evidensbaserad förhållningssätt.

Film om evidensbaserad praktik

Se den egeninspelade filmen med tillhörande diskussionsfrågor om evidensbaserad praktik. I filmen ingår även tydliggörande pedagogik. Manus till filmen är skriven av personal och den är inspelad av brukare, personal och politiker. Alla personerna i filmen har skriftligt givit sitt samtycke till att filmen får publiceras.

Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet i Götene kommun (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor

Elisabeth Gerhardsson, kommunutvecklare sektor omsorg
Telefon: 0511-38 62 94
E-post: elisabeth.gerhardsson@gotene.se

Petra Uusimäki, stödpedagog funktionshinderområdet
Telefon: 0511-34 11 60
E-post: petra.uusimaki@gotene.se

Charlotta Fridell, stödpedagog funktionshinderområdet
Telefon: 0511- 38 68 67
E-post: charlotta.fridell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!