Lyssna

Elevhälsa

Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. För att lyckas måste skolan skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Lärande och hälsa påverkas på många sätt av samma faktorer. En god hälsa är en förutsättning för att kunna inhämta kunskaper och en god miljö för lärande bidrar till en god hälsa.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med elevhälsan i Götenes skolor har sin utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt och en värdegrund som vilar på en positiv attityd till att ta emot en mångfald av elever med olika behov av stöd i lärandet.

Skolan ska kännas trygg för eleverna och alla elever ska trivas och må bra.

Särskilt stöd

Har du frågor eller funderingar runt särskilt stöd för ditt barn tar du kontakt med förskolechefen på din förskola eller rektorn på din skola.

Skolverkets broschyr "Stödinsatser i skolan - vad behöver jag veta som förälder" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!