Välkommen till Familjecentralen

Familjecentralen är en öppen förskola med utvidgad service till föräldrar. I verksamheten arbetar pedagoger tillsammans med personal från socialtjänsten, barnavårdscentralen (BVC), mödravårdscentralen (MVC) och Folktandvården.

Öppna förskolan är en träffpunkt där vuxna och barn får både pedagogisk verksamhet och social träning. Verksamheten är öppen en halvdag i veckan.

Som komplement till Öppna förskolan finns ett Babycafé för föräldrar med barn i åldern upp till ett år. Denna verksamhet drivs av en specialpedagog och en föräldrarådgivare och är öppen varje tisdag förmiddag.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Götene kommun och Västragötalandsregionen.

Kontakt

Familjecentralen

Centrumhuset, Torggatan 4, Götene
Telefon: 0511-38 64 75
E-post: familjecentralen@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!