Välkommen till Familjecentralen

Familjecentrum symbol nallen

Familjecentralen är en öppen förskola med utvidgad service till föräldrar. I verksamheten arbetar förskollärare tillsammans med personal från socialtjänsten, barnavårdscentralen (BVC) och mödravårdscentralen (MVC).

Öppna förskolan är en träffpunkt för de vuxna och barnen får både pedagogisk verksamhet och social träning. Verksamheten är öppen två halvdagar per vecka. Som  komplement till Öppna förskolan finns ett Baby-café för föräldrar med barn i åldern upp till ett år. Denna verksamhet drivs av en förskollärare och en familjebehandlare och är öppen varje tisdag förmiddag.

Verksamheten har som syfte att:

 • Vara en mötesplats för hemmavarande föräldrar och barn
 • Stärka föräldrar i föräldrarollen
 • Ge möjlighet till råd och stöd av BVC, MVC och Socialtjänst

Vi som kommer att finnas i verksamheten är:

Familjecentrum illustration ett barn med en drake

Öppna förskolan

 • Susann Sundberg
 • Anna Claesson
 • Birgitta Lans

Barnavårdscentralen (BVC)

 • Annkatrin Fredriksson
 • Karolina Lind
 • Margareta Lindholm
 • Petra Jungslätt

Mödravårdscentralen (MVC)

 • Christina Buller
 • Kerstin Haglund

Föräldrarådgivning

 • Maria Paegle

Öppettider

Öppen Förskola
Torsdag och fredag 09.00-12.00

Babycafé
Tisdag 09.30-11.30

Kontakt

Familjecentralen

Centrumhuset, Torggatan 4, Götene
Telefon: 0511-38 64 75

Familjecentrum illustration, ett tåg

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!