Lyssna

Stödboende för unga vuxna

Heldegatans boendestöd är en insats som är ett individuellt behovsprövat bistånd enlig socialtjänstlagen (SoL). Det finns fyra lägenheter och tidvis tillgång till en jourlägenhet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Målgrupp

Stödboende Heldegatan är riktat till:

  • Ungdomar med olika sociala svårigheter och/eller missbruksproblem (ej aktivt missbruk) och/eller funktionsnedsättning och är för ungdomar mellan 16-20 år.
  • Ensamkommande ungdomar mellan 16-20 år.

Arbetssätt

På Heldegatans boendestöd arbetar man utifrån den enskildes egna behov och resurser. Stödet sker övervägande i det egna hemmet och med inriktning på att stödja och ge förutsättningar för personen till en stadigvarande förändring att leva ett så självständigt, oberoende och vuxet liv som möjligt.

Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen stödjer även andra ungdomar med samma behov som bor utanför Heldegatan. 

Målsättning

Vår målsättning är att arbeta stödjande och vägledande, så att varje individ självständigt klarar av sin vardag och får en innehållsrik sådan utifrån vars och ens egna förutsättningar och behov.

Kontakt och frågor

Socialkontoret

Telefon: 0511-38 61 60
Måndag - fredag 10-12

Enhetschef

Evelina Oskarsson, tf enhetschef
Telefon: 0511-38 68 73
E-post: evelina.oskarsson@gotene.se

Funktionshinder

LSS Handläggare:
Nås på telefon 0511-38 62 53 eller 0511-38 60 52

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!