Våld i nära relationer

Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp till personer som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående

Våld eller andra övergrepp i nära relationer innebär ett avsiktligt upprepat våld, psykiskt- eller fysiskt övergrepp utövat mot en person som förövaren har eller haft en nära relation med. Varje år utsätts tusentals personer för sådant våld. Våldet kan handla om nedvärderande kommentarer, knuffar, hot, slag, överfall, påtvingade sexuella handlingar, frihetsbegränsningar eller andra kränkande handlingar. Våldet skapar ofta känslor av skam och skuld hos den som utsätts. Våld kan förekomma i alla typer av relationer.  

Om du är eller har varit utsatt för våld finns möjlighet att få råd och stöd samt insats i form av placering på skyddat boende.

Kontakt

Evelina Wallgren, 1:e socialsekreterare
Telefon: 0511-38 62 96
E-post: evelina.wallgren@gotene.se

Du kan även kontakta socialtjänsten via receptionen på telefon: 0511‑38 61 60. Du når oss också via kommunens växel 0511-38 60 00.

Barn och ungdomar som utsatts för eller har bevittat våld i nära relation

Barn och ungdomar har nästan alltid sett och förstått vad som pågår i familjen. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. 

Att uppleva våld i familjen eller hemmet behöver inte betyda att barn sett fysiskt våld. Det kan vara så att barn hör vuxna gräla på ett sätt som gör att de känner sig otrygga, försöker anpassa sig och sitt beteende så att det inte ska förekomma våld, eller att barn känner att de påverkas av stämningen hemma på ett negativt sätt (svårt att koncentrera sig i skolan, ont i magen, svårt att sova, är själv på dåligt humör). 

Om du misstänker att ett barn eller ungdom är eller har varit utsatt för våld, har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående och behöver skydd eller stöd genom socialtjänsten bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få en möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Socialtjänsten erbjuder krissamtal som utgår för en samtalsmodell som heter Trappan och är utarbetad av Rädda Barnen. Samtalen är kostnadsfria. 

Kontakt 

Theres Ericsson, 1:e socialsekreterare
Telefon: 0511-38 61 15
E-post: theres.ericsson@gotene.se

Andra verksamheter som du kan vända dig till

Utväg Skaraborg

Utväg är verksamhet som arbetar med problematiken vid våld i nära relation. Utväg arbetar såväl med individuella samtal som med gruppverksamhet.

För mer information besök Utvägs hemsida: www.utvag.se (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kvinnojouren Linnéan

Kvinnojouren Linnéan erbjuder stödsamtal och rådgivning kring din situation.

Telefontid vardagar 07.30-12.00, 12.30-16.00
Telefon: 0510-219 00
Kvälls-/jourtelefon klockan 16.00-07.30.
Telefon: 0200-11 33 33
E-post: kvinnojourenlinnean@telia.com

Läs mer om Kvinnojouren Linnéan här (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnohuset och kvinnojouren Tranan

Kvinnohuset Tranan erbjuder råd och stöd via telefon, chatt eller e-post.

Telefontid vardagar 08.00-18.00
Telefon: 0500-41 86 68

Alla dagar 18.00-23.00 svarar volontärer.
E-post: info@kvinnohusettranan.com

Chatt: 10.00-12.00 helgfria vardagar.

Läs mer om Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan här (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar (Öppnas i nytt fönster)

Kvinnofridslinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kvinnofridsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Terrafem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
RFSL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Somaya Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferapp till mobiltelefon

App från Tryggare Sverige, se mer information här (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!