Våld i nära relationer

Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp till personer som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående

Våld eller andra övergrepp i nära relationer innebär ett avsiktligt upprepat våld, psykiskt- eller fysiskt övergrepp utövat mot en person som förövaren har eller haft en nära relation med. Varje år utsätts tusentals personer för sådant våld. Våldet kan handla om nedvärderande kommentarer, knuffar, hot, slag, överfall, påtvingade sexuella handlingar, frihetsbegränsningar eller andra kränkande handlingar. Våldet skapar ofta känslor av skam och skuld hos den som utsätts. Våld kan förekomma i alla typer av relationer.  

Om du är eller har varit utsatt för våld finns möjlighet att få råd och stöd samt insats i form av placering på skyddat boende.

Broschyr Våld i nära relation PDF (pdf, 127.8 kB)

Kontakt

Evelina Wallgren, socialsekreterare
Telefon: 0511-38 62 96
E-post: evelina.wallgren@gotene.se

Du kan även kontakta socialtjänsten via receptionen måndag till torsdag klockan 10-12, 13.30-16 och fredag klockan 10-12 på telefon: 0511‑38 61 04 eller 0511-38 61 10.

Barn och ungdomar som utsatts för eller har bevittat våld i nära relation

Barn och ungdomar har nästan alltid sett och förstått vad som pågår i familjen. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. 

Att uppleva våld i familjen eller hemmet behöver inte betyda att barn sett fysiskt våld. Det kan vara så att barn hör vuxna gräla på ett sätt som gör att de känner sig otrygga, försöker anpassa sig och sitt beteende så att det inte ska förekomma våld, eller att barn känner att de påverkas av stämningen hemma på ett negativt sätt (svårt att koncentrera sig i skolan, ont i magen, svårt att sova, är själv på dåligt humör). 

Om du misstänker att ett barn eller ungdom är eller har varit utsatt för våld, har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående och behöver skydd eller stöd genom socialtjänsten bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få en möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Socialtjänsten erbjuder krissamtal som utgår för en samtalsmodell som heter Trappan och är utarbetad av Rädda Barnen. Samtalen är kostnadsfria. 

Kontakt 

Theres Ericsson, förste socialsekreterare
Telefon: 0511-38 61 15
E-post: theres.ericsson@gotene.se

Andra verksamheter som du kan vända dig till

Utväg Skaraborg

Är en samverkan för våld i nära relation som arbetar både med kvinnor, barn/ tonåringar och män. Utväg arbetar såväl med individuella samtal som med gruppverksamhet.

För mer information besök Utvägs hemsida: www.utvag.se (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kvinnojouren Linnéan

Telefontid vardagar kl. 08.00-16.00.
Telefon: 0510-219 00
Kvälls-/jourtelefon klockan 16.00-23.00 samt hela helgen.
Telefon: 0200-11 33 33
E-post: kvinnojourenlinnean@telia.com

Läs mer om Kvinnojouren Linnéan här (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnohuset och kvinnojouren Tranan

Telefontid vardagar 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Telefon: 0500-41 86 68

Jourtelefon: 0200-11 33 33
E-post: info@kvinnohusettranan.com

Läs mer om Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan här (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar (Öppnas i nytt fönster)

Kvinnofridslinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kvinnofridsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Terrafemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
RFSLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rädda Barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Somayalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferapp till mobiltelefon

App från Tryggare Sverige, se mer information här (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!