Lyssna

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt är detsamma som sekretess. Alla som arbetar inom den sociala omsorgen har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina personliga förhållanden eller din privata situation.

Tystnadsplikten gäller all personal, även praktikanter, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag.

Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas enligt lag. Sekretess regleras inom offentlighets-och sekretesslagen, OSL.

Barnets rätt till sekretess

I regel har föräldrar som är vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn.

Det finns dock två undantag. Det första undantaget är om sekretesskyddade uppgifter lämnas till förälder eller vårdnadshavare, som kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet. Det andra är då barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon självständigt förfogar över sekretessen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!