Lyssna

Bygga, Riva och Förändra

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.

Ansökan - E-tjänst

I vår e-tjänst ansöker du om de tillstånd som du behöver ha när du vill bygga, riva och förändra.

Bygglov

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- och tillbyggnad behöver i de flesta fall söka bygglov

Bygganmälan

Det finns arbeten som inte kräver bygglov men som istället kan kräva en bygganmälan

Förhandsbesked

Med förhandsbesked kan du få reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats

Rivningslov 

Det krävs ofta rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanelagt område

Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov

Från byggstart till inflyttning

När kan man börja bygga? Vad är ett startbesked? Här hittar du information om bygglovsprocessen

Tekniska krav och kontroller

Det är viktigt att det vi bygger är säkert och tillgängligt. Därför finns det olika krav från lagstiftningen som ska följas

Strandskyddat område

Du som tänkt bygga kan behöva strandskyddsdispens om området du vill bygga på ligger inom strandskyddat område

Kulturhistorisk miljö

God bebyggelsevård kräver kunskap både om det enskilda huset och om byggnadstraditionen i den trakt där huset är beläget.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!