Lyssna

Tekniska krav och kontroller

Det är inte bara utseendet som ska prövas i handläggning av lov och andra tillstånd. Det är viktigt att det vi bygger är säkert och tillgängligt. Därför finns det olika krav från lagstiftningen som ska följas.

En byggnad ska vara projekterad så den kan hålla för en lång tid framöver, det kan exempelvis gälla hållfasthet och fukt. Byggnaden ska även placeras eller konstrueras så att brandspridning mellan byggnader kan undvikas. Även dagsljus, rumshöjd, ventilation och liknande som är direkt kopplat till hälsa är tekniska krav.

Krav på tillgänglighet

Det är viktigt att det vi bygger inte har en negativ effekt på hälsan, exempel på negativ effekt är att bygga med tryckimpregnerat virke inomhus eller i stängda utrymmen såsom i väggar syllar eller i trossbotten.

Byggnader och tomter ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Under följande sidor har vi samlat information om olika begrepp för att du som byggherre lättare ska förstå byggets gång och vad som kan krävas.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!