Lyssna

Avgifter och policydokument

För alla lov och tillstånd tar vi ut en avgift. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige

Bygglovavgift och avgift för anmälan bygger på en taxa som utarbetats av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Taxan har anpassats lokalt till Götenes förutsättningar och har därefter fastställts av kommunfullmäktige.

Att kortfattat beskriva exakt vilka kostnader din ansökan/ärende kommer att få är därför svårt. Avgiften är beroende på en mängd faktorer, vilka vi här ska försöka beskriva. Vill du veta just din avgift kan du kontakta byggenheten.

Vad påverkar avgiften?

  • Kompletta handlingar utförda på ett fackmässigt sätt är en förutsättning. Finns det brister kan avgiften bli högre.
  • Ska byggnationen uppföras inom- eller utanför planlagt område
  • Följer byggnationen den gällande detaljplanen.
  • Storleken på det du ska bygga har en avgörande betydelse för avgiften. Avgiften är indelad i areaintervall.
  • Om det bedöms nödvändigt med en kontrollansvarig.
  • Behovet av tekniskt samråd, arbetsplatsbesök samt slutsamråd.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!