Lyssna

Miljö- och bygglov­nämndens policydokument

Miljö- och bygglovnämnden skall bevaka att antagna lagar och regelverk efterföljs. I vissa lagar ges utrymme för tolkning och möjlighet för kommunen att fatta beslut om den lokala tillämpningen i handläggningen av ärenden.

Med anledning av ovanstående har Miljö- och bygglovnämnden tagit fram vissa policydokument som ska vara vägledande för de handläggare som granskar ett ärende.

Följande riktlinjer har antagits:

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!