Lyssna

Kulturhistorisk miljö och byggnadsvård

Det finns bara ett sätt att bevara den svenska byggnadstraditionen: Att varsamt ta väl hand om våra äldre hus.

Entré till kyrkoplats på Kinnekulle.

Våra hus skiljer sig mycket åt. Trots att husen är olika kan de flesta av oss mycket väl skilja på nytt och gammalt, äkta och förfalskat, rätt och fel.

Att se, känna och uppleva detta är en sak, men att lyckas bibehålla det genuina när vi underhåller och rustar upp är något annat.
God bebyggelsevård kräver kunskap både om det enskilda huset och om byggnadstraditionen i den trakt där huset är beläget.

Här kan du läsa mera om vilka områden som har särskilt höga kulturmiljövärden och om olika byggnaders stil och karaktär samt råd vid renovering och ombyggnad.

Mer information

Att bygga på Kinnekulle (råd och anvisningar) Pdf, 10.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Boverkets broschyr "tänk efter före" Pdf, 376.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Götene kommuns översiktsplan

Länkar om byggnadsvård

Här följer några intressanta länkar till sidor om bevarande och renovering av byggnader. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!