Lyssna

Anmälningspliktiga åtgärder

Ska du installera en eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över Attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till miljö- och bygglovnämnden och få ett startbesked innan byggstart.

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan till miljö- och bygglovnämnden.

Är du osäker är du välkommen att ta en kontakt med byggenheten för att veta vad som gäller just för din fastighet.

Anmälan om byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov) kan du göra här via vår E-tjänst.

Anmälan och startbesked krävs vid följande planerade åtgärder:

 • Ändring av ventilationssystem
 • Installation av eldstad, rökkanal och braskamin
 • Ändring av vatten och avlopp
 • Ändring av byggnad som påverkar brandskyddet
 • Konstruktionsändringar av byggnadens bärande delar
 • Installation/ändring av hiss
 • Rivningsåtgärder utanför detaljplanerat område
 • Väsentlig ändring av planlösning

Följande så kallade Attefallsåtgärder gäller inom detaljplanerade områden, anmälan krävs:

 • Nybyggnad av fristående komplementbyggnad eller komplementbostadshus med max 30 kvadratmeter byggnadsyta, max 4 meter nockhöjd samt placering minst 4,5 meter från tomtgräns och 30 meter från järnvägsspår
 • Tillbyggnad av bostadshus med max 15 kvadratmeter och placering minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Uppförande av högst 2 takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus


Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!