Lyssna

Ändringar i bärande konstruktion

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om du ska göra ändringar som påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Om du vill göra arbeten som påverkar den bärande konstruktionen behöver du göra en anmälan till Miljö- och bygglovnämnden.

Exempel på åtgärder som kan påverka den bärande konstruktionen är öppning i bärande vägg, sätta in nytt fönster eller dörr i yttervägg eller riva en bärande vägg.

Ofta kan det vara svårt att bedöma om det är en bärande konstruktion som du ändrar. Ta kontakt med en konstruktör om du är osäker.

Ta hjälp om du är osäker

Ibland kan en fackman/konstruktör göra en bedömning utifrån en arkitektritning eller bygglovritning om en konstruktion är bärande. Ibland är det svårare att göra en bedömning och då behöver du anlita en fackman/konstruktör till att göra en bedömning på plats. Det är inte säkert att gamla upprättade ritningar på din byggnad stämmer med det verkliga utförandet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!