Lyssna

Checklista - det här ska din ansökan innehålla

Vad behöver en ansökan för anmälningspliktiga åtgäder innehålla? Nedan försöker vi förklara de vanligaste handlingarna som behöver bifogas din ansökan för de olika anmälningspliktiga åtgärder.

Attefallsåtgärder

 • Ansökan
 • Fasadritningar med marknivåer
 • Planritningar med rumsnamn (gärna möblerad)
 • Sektionsritning
 • Enkel nybyggnadskarta/situationsplan (inte för takkupa eller vid inredning av ytterligare bostad i befintligt enbostadshus)
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning / konstruktionsritningar
 • Energiberäkning vid komplementbostadshus och tillbyggnad

Ändring av vatten & avlopp, ventilation och bärande delar i en byggnads konstruktion samt brandskydd.

 • Ansökan
 • Planritning/situationsplan med nya åtgärden inritad
 • Konstruktionsritning och konstruktionsberäkning för åtgärder på bärande delar som berörs.
 • Brandskyddsbeskrivning vid ändring av brandskyddet.

Installation av eldstad, rökkanal och braskamin

 • Ansökan
 • Planritning med eldstadens/braskaminen inritad
 • Fasadritning där skorstenen är inritad (krävs inte om du ansluter till en befintlig skorsten).
 • Prestandadeklaration (gäller endast vid installation av kamin eller panna som eldas med pellets eller ved)
 • Typbeteckning på rökkanal (vid nyinstallation)

Installation och ändring av hiss och motordrivna anordningar

 • Ansökan
 • Information om vilken hiss eller motordriven anordning som skall installeras
 • Planritning där åtgärden är markerad
 • Fasadritning
 • Förslag till kontrollplan

Rivningslov och anmälan

 • Ansökan
 • Förslag till kontrollplan och materialinventering
 • Situationsplan med byggnaden markerad
 • Om du har ritningar på byggnaden får du gärna skicka in dessa. Det går också bra att skicka in fotografier.
 • Situationsplan där åtgärden är markerad
 • Du kan också behöva utse en kontrollansvarig.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!