Lyssna

Ventilation

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked vid installation av ett ventilationssystem eller vid väsentlig ändring av befintligt ventilationssystem. Om byggnadens yttre utseende påverkas kan du behöva söka bygglov.

En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Om ventilationen innebär att aggregat, ventilationskanaler eller annan anordning monteras utvändigt kan det bedömas som en ändring av byggnadens yttre utseende. Då behöver du bygglov.

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!