Lyssna

Vatten och avlopp

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked vid installation- eller väsentlig ändring av befintligt vatten- och avloppssystem.

Ska du väsentligt ändra eller göra en installation av vatten och avlopp krävs en anmälan. Är du osäker på om din åtgärd kräver en anmälan, kontakta byggenheten.

Ansluta en byggnad till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din byggnad till stadens vatten- och avloppsnät ska du göra en anmälan till Götene Vatten & Värme.

Enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett nytt, eller ändra i ett befintligt enskilt avlopp är det en tillståndspliktig åtgärd enligt Miljöbalken. Ansökan om tillstånd gör du hos Miljö-Hälsa.

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!