Lyssna

Götene kommuns bolag

Götene kommun har tre helägda bolag samt turistbyrån Destination Läckö-Kinnekulle AB som samägs med Lidköpings kommun.

Helägda bolag

Samägt bolag

Styrningen sker på tre sätt:

  • Bolagsordningen
  • Bolagspolicy
  • Muntliga eller skriftliga ägardirektiv givna på bolagsstämma

Bolagspolicyn antas av fullmäktige och bildar utgångspunkt för ägarstyrningen av bolagen. Utgångspunkten är att kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens bolag.

Götene kommuns ägaridé utgår från ansvaret för de kommunala samhällsuppgifterna och den direktvalda församlingens mandat att företräda kommunens invånare.

Götene kommuns mål är att stödja och bidra till bolagens utveckling genom att vara en aktiv och värdeskapande ägare i bolagen.

Götene kommun utmärks av helhetssyn och behovet av att olika aktörer samverkar, samordnar sina resurser och arbetar med tilltro och förtroende för gemensam utveckling.

Götene kommun ska utöva ett aktivt och värdeskapande ägande av bolagen. Bolagsformen ska övervägas om verksamheten därigenom ges utökade utvecklingsmöjligheter och står i överensstämmelse med verksamhetens idé och syfte. Kommunens ägande av bolag ska regelbundet prövas liksom om bolagets utveckling främjas av ett eventuellt breddat ägande, dvs ett delägarintresse.

I centrum för denna policy står kravet på en god förvaltning av det satsade kapitalet och på effektivt skötta bolag. Kommunens bolag har inga avkastningskrav i vanlig mening.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!